PBZ STAMBENI KREDITI

Svijet u kojem mogu lakše do stana je moguć.

PBZ stambeni krediti omogućuju vam jednostavan i povoljan način financiranja i rješavanja vaših stambenih potreba, od kupnje, izgradnje, dogradnje ili adaptacije stana/kuće prema vašim potrebama i željama.

Pogodnosti uz koje možete realizirati  PBZ stambeni  kredit:

 • mogućnost izbora između promjenjive, fiksne i kombinacije fiksne i promjenjive kamatne stope
 • iznos kredita do čak 350.000 EUR, a za adaptaciju do 70.000 EUR
 • odobravanje kredita za adaptaciju, dovršenje, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i u slučaju da tražitelj kredita nije vlasnik kreditirane nekretnine
 • krediti za adaptaciju i za plaćanje učešća za kupnju nekretnina do 15.000 EUR, bez zasnivanja založnog prava na nekretnini
 • isplata  do 10%  iznosa  kredita u gotovini za plaćanje troškova vezanih uz realizaciju stambenih kredita
 • mogućnost korištenja kredita za adaptaciju, dovršenje, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju/izgradnju do 70% u gotovini 
 • izbor kombinacija instrumenata osiguranja kredita prema mogućnostima klijenta
 • mogućnost uplate naknade, premije polica iz odobrenog kredita
 • izbor načina otplate kredita u ratama, standardnim anuitetima ili anuitetima uz poseban plan otplate
 • otplata u ratama omogućava vam bržu otplatu kredita i time manje troškove po kamati, a otplata uz postupno povećanje mjesečnih anuiteta ostavlja više slobodnog financijskog  prostora za druge potrebe prilikom realizacije stambenih kredita
 • izbor datuma otplate mjesečnih anuiteta/rata  (bilo koji dan u mjesecu)
 • poček otplate kredita do 12 mjeseci (osim uz poseban plan otplate)
 • mogućnost ugovaranja automatske djelomične otplate kredita
 • ugovaranje polica osiguranja moguće u poslovnicama Banke kao zastupnika u prodaji polica osiguranja
 • mogućnost stavljanja stambenih kredita u stanje mirovanja za vrijeme trajanja kako bolovanja uslijed komplikacija u trudnoći tako i za vrijeme porodnog dopusta


Dodatne informacije

Uvjeti za odobravanje kredita


Detaljnije informacije molimo potražite na besplatnom info telefonu 0800 365 365.

Internetsko bankarstvo

PBZ Alati

Tečajnica

primjenjuje se od 10.10.2015
valutajedinicakupovniprodajni
CHF16,7720927,190984
GBP110,03715210,551878
USD16,5113866,914152
EUR17,5700007,670000
potpuna tečajna lista
DCC tečajna lista
student.pbz.hr
PBZ nekretnine

Tagovi