Devizne doznake

PBZ d. d. posredstvom svoje široke mreže korespondentskih banaka može izvršiti brzo i učinkovito plaćanje u korist računa Vašeg poslovnog partnera u bilo kojem dijelu svijeta.

Kako izvršiti plaćanje u inozemstvo doznakom?

Za plaćanja u inozemstvo doznakom potrebno je dostaviti:

1. nalog za doznaku u inozemstvo na propisanom obrascu (Nalog br. 14) ovjeren i s potpisom ovlaštenih osoba;
2. uz Nalog br. 14 potrebno je priložiti:

  • ispravu temeljem koje se izvršava plaćanje (predračun, račun, ugovor i sl.),
  • izjavu o terećenju deviznog računa kod PBZ-a ili kopiju virmana o plaćenoj kunskoj protuvrijednosti iznosa devizne doznake po prodajnom tečaju PBZ-a na dan uplate,
  • kopiju virmana o uplaćenoj naknadi za izvršenje doznake prema važećoj Odluci o naknadama PBZ-a.

Klijenti Centrale Banke (velika i srednja poduzeća, javni sektor) mogu dostaviti doznake na adresu:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d. d.
Sektor platnog prometa

Direkcija inozemnog platnog prometa
Odjel prijema i pripreme naloga
Radnička cesta 42, 10000 Zagreb.

Mala poduzeća i obrtnici grada Zagreba dostavljaju doznake na adresu: PBZ Podružnica Zagreb, Ilica 5, (Oktogon), 10000 Zagreb

Mala poduzeća i obrtnici iz drugih dijelova Hrvatske dostavljaju doznake najbližoj podružnici PBZ-a na svom području.

Na temelju sklopljenog ugovora s PBZ, doznaku možete dostaviti i putem interneta, koristeći uslugu PBZCOM@NET.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na telefon:
0800 729 266

Naplata doznakom
Zahvaljujući širokoj mreži korespondentskih banaka, u mogućnosti smo primiti sredstva iz bilo kojeg dijela svijeta. Naša SWIFT adresa je:

PBZGHR2X

U dokumentu, temeljem kojeg Vaš inozemni partner plaća (račun, predračun, ugovor…) obavezno navedite broj računa u PBZ-u i SWIFT adresu jer će to omogućiti:
poslovnom partneru - davanje naloga za plaćanje s jasnim i potpunim instrukcijama,
a Vama - brže raspolaganje deviznim priljevom.

Pravne osobe - primatelji doznake koji obavljaju poslove izvoza u svoje ime i za svoj račun - dostavom izjave da su i krajnji korisnici deviznog priljeva omogućit će PBZ-u d. d. da se sredstva primljena iz inozemstva izravno odobre na Vaš devizni račun.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d. d.
Sektor platnog prometa
Direkcija inozemnog platnog prometa
Odjel doznaka i čekova
Radnička cesta 42, 10000 Zagreb.

Internetsko bankarstvo

PBZ Alati

Tečajnica

primjenjuje se od 24.10.2014
valutajedinicakupovniprodajni
CHF16,1972746,515082
GBP19,5547629,845770
USD15,9046596,207462
EUR17,6200007,720000
potpuna tečajna lista

Tagovi