Standard

Standard štednja – nenamjenski oročena štednja u kunama koju možete ugovoriti uz sljedeće uvjete:

Minimalni iznos štednje
500,00 kuna.

Visina kamatne stope
Ovisi o iznosu štednje i roku oročenja, a ugovara se kao fiksna kamatna stopa.
Za veće iznose oročenja, moguće je ugovoriti stimulativni dio kamatne stope.

Efektivna kamatna stopa
Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.

Rokovi oročavanja
- 1, 3, 6, 12, 13-18, 19-24 i 25-36 mjeseci – uz fiksnu kamatnu stopu

Isplata kamate
Prema vlastitom izboru - mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje ili istekom oročenja.

Raspolaganje oročenim depozitom prije isteka ugovorenog roka oročenja
U slučaju raskida oročenog depozita prije isteka inicijalnog razdoblja oročenja ili prije isteka obnovljenog roka oročenja ako je ugovoreno daljnje oročavanje, obračunava se kamata za postignutu ročnost prema fiksnoj kamatnoj stopi za Standard štednju sukladno važećim godišnjim nominalnim kamatnim stopama u depozitnom poslovanju s fizičkim osobama – građanima koja je bila važeća na dan ugovaranja depozita, odnosno na dan obnavljanja zadnjeg obnovljenog roka oročenja. U slučaju raskida oročenog depozita u tijeku inicijalnog razdoblja oročenja, klijent nema pravo na stimulativni dio kamatne stope, ako je isti ugovoren.

U slučaju raskida oročenog depozita prije isteka prvog inicijalnog razdoblja oročenja, naknada za prijevremeni raskid iznosi 0,50 % od ugovorenog iznosa ukoliko je od dana sklapanja ugovora pa do dana prijevremenog raskida ugovora protekao najmanje jedan mjesec. Tijekom trajanja ugovornog odnosa naknada se ne mijenja.

Oročenje putem PBZ365 usluga
Korisnici  PBZ365  usluga mogu ugovoriti Standard štednju putem internetskog i mobilnog bankarstva i na tako oročenu štednju ostvaruju posebnu pogodnost -  dodatni stimulativni dio na kamatnu stopu u prvom razdoblju oročenja.

Automatsko obnavljanje
Ugovor o štednji moguće je automatski obnoviti na isti rok, ali prema fiksnoj kamatnoj stopi koju će Banka sukladno važećim godišnjim nominalnim kamatnim stopama u depozitnom poslovanju s fizičkim osobama – građanima, obračunavati za Standard štednju i koja će važiti na dan isteka prvog razdoblja oročenja, odnosno na dan isteka svakog sljedećeg obnovljenog roka oročenja.
Eventualno ugovoreni stimulativni dio kamatne stope ne prenosi se na automatski obnovljeno oročenje.


Letak - PBZ štednja


Sve dodatne informacije potražite u najbližoj poslovnici Banke ili na besplatnom info telefonu 0800 365 365.

Internetsko bankarstvo

PBZ Alati

Tečajnica

primjenjuje se od 3.10.2015
valutajedinicakupovniprodajni
CHF16,7876907,207548
GBP110,03908410,553908
USD16,5657846,971914
EUR17,5900007,690000
potpuna tečajna lista
DCC tečajna lista
student.pbz.hr
New Link

Tagovi