Žiro račun u kunama

Žiro račun u kunama je transakcijski račun koji Banka otvara domaćim i stranim fizičkim osobama kada, sukladno propisima, ostvaruju dohodak od obavljanja povremene djelatnosti.

Otvaranje žiro računa u kunama 

Banka otvara i vodi žiro račun u kunama temeljem zaključenog Ugovora o žiro računu u kunama.

Za zaključenje Ugovora potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

• domaće fizičke osobe
               važeću identifikacijsku ispravu – osobnu iskaznicu i potvrdu o svom OIB-u

• strane fizičke osobe
            važeću identifikacijsku ispravu – putovnicu ili osobnu iskaznicu za nerezidenta
            dokaz o mjestu boravka odnosno prebivališta u Republici Hrvatskoj
 

Podaci o poslovanju putem žiro računa u kunama predstavljaju poslovnu tajnu Banke i mogu se priopćavati samo na pisani zahtjev nadležnim tijelima, a kojima se takvi podaci moraju dostaviti na temelju zakona kada se ispune zakonom utvrđene pretpostavke.

Svim građanima vlasnicima žiro računa u kunama Banka automatski nakon otvaranja transakcijskog računa izdaje međunarodno valjanu Visa Business Electron karticu.Sve dodatne informacije potražite u najbližoj poslovnici Banke ili na besplatnom info telefonu 0800 365 365.

Internetsko bankarstvo

PBZ Alati

Tečajnica

primjenjuje se od 2.9.2015
valutajedinicakupovniprodajni
CHF16,7659837,184497
GBP110,03510410,549724
USD16,5147006,917672
EUR17,5000007,600000
potpuna tečajna lista
DCC tečajna lista
student.pbz.hr

Tagovi