• Nema rezultata za traženu pretragu

PBZ stambeni krediti uz državnu subvenciju

Ako ste zainteresirani za kredit, a ispunjavate uvjete propisane Zakonom, pozivamo vas da se za detaljnije informacije i realizaciju kredita javite u najbližu PBZ poslovnicu.

Uvjeti kredita

Privredna banka Zagreb pripremila je posebnu ponudu stambenih kredita uz državnu subvenciju namijenjenih za kupnju stana/kuće ili gradnju kuće, prema Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita i njegovim izmjenama (NN 65/17, 61/18 i 66/19).

 • U prvih pet godina otplate država subvencionira od 30% do 51% mjesečnog obroka ili anuiteta, a postotak subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi.
 • Ako podnositelj zahtjeva ili član njegova kućanstva imaju djecu koja u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita nisu starija od 18 godina, dodatno se subvencionira kredit za jednu godinu po svakom djetetu.
 • Razdoblje subvencioniranja kredita moguće je produljiti za dvije godine za svako živo rođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita.
 • Ako podnositelj zahtjeva ili član njegova domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet veći od 50% tjelesnog oštećenja ili se isto utvrdi u tijeku subvencioniranja kredita, razdoblje subvencioniranja kredita dodatno se produljuje za dvije godine.
Korisnici kredita

Korisnici kredita

Fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner (dalje u tekstu: bračni drug):

 • nemaju u vlasništvu stan/kuću ili koji u vlasništvu imaju samo jedan stan/kuću koji/koja je u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koji/koju prodaju radi kupnje većeg stana/kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 • ako klijent/bračni drug kupuje veći stan ili kuću, postojeću nekretninu treba prodati u roku od 2 godine

Ako je korisnik kredita u bračnoj/izvanbračnoj zajednici, njegov bračni drug obvezan je sudionik u kreditu ako isti nije sudužnik.

Posebne pogodnosti

Posebne pogodnosti

 • bez troška procjene nekretnine
 • popust za višegodišnje osiguranje imovine (Croatia osiguranje ili Generali osiguranje) za cijelo vrijeme trajanja police osiguranja imovine
Fleksibilnost izbora

Fleksibilnost izbora

 • kredit u kunama ili uz valutnu klauzulu u eurima
 • nije potreban status klijenta
 • način otplate kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama
 • datum otplate kredita: bilo koji dan u mjesecu
 • rok otplate kredita: od 15 do 30 godina
 • iznos kredita: do 2.300.000 HRK/350.000 EUR za kupnju nekretnine, stana ili kuće (maksimalni iznos kredita koji se subvencionira je 100.000 EUR odnosno do 1.500 EUR po m2 neto korisne površine stana/kuće)

U iznos kredita za subvenciju može se uključiti i povrat kapare klijentu.

Posebna pogodnost do 30.9.2019.

Povoljniji uvjeti odobravanja standardnih nenamjenskih kredita: niža kamatna stopa (fiksni dio promjenjive kamatne stope i/ili niža fiksna kamatna stopa) za 1,5 p.p. od važećih kamatnih stopa za standardne nenamjenske kredite*

* Napomena: novi nenamjenski kredit može se koristiti i za prijevremenu otplatu (refinanciranje): postojećih kredita realiziranih u drugim bankama ili nenamjenskog kredita u PBZ-u. Ako se novi nenamjenski kredit koristi u svrhu prijevremene otplate (refinanciranja) postojećeg nenamjenskog kredita realiziranog u PBZ-u, iznos kredita koji se otplaćuje (refinancira) može iznositi maksimalno 60% novog nenamjenskog kredita.

Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja

Chat

U svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva www.pbz.hr koristi kolačiće (cookies). Postavke kolačića možete kontrolirati i prilagođavati u vašem web pregledniku. Klikom na "Postavke kolačića" možete postaviti njihova ograničenja.