Blokada računa

Aktivira li vam se blokada računa i isti dan osigurate sredstva za namiru, FINA može povući blokadu i u sustavu neće biti zabilježen niti jedan dan blokade.

Važno je da su sredstva uplaćena na račun do 12 sati!

Sustav PBZ-a automatski šalje obavijest u FINA-u da su pristigla sredstva u sljedećim terminima:

  • 8 sati
  • 9 sati
  • 10 sati
  • 11 sati
  • 12 sati
  • 13 sati (priprema poruke traje sat vremena)

Ako su sredstva uplaćena poslije 12 sati, obavijest se još uvijek može zadati ručno najkasnije do 14 sati. Tada se treba obratiti u Sektor platnog prometa telefonom i e-mail porukom.
Ako su sredstva uplaćena na račun poslije 14 sati, tada će biti evidentiran jedan dan blokade, ali možete podnijeti zahtjev u FINA-u za brisanje blokade predočite li dokaz da su sredstva na računu bila osigurana isti dan kad je aktivirana blokada.

Pisani zahtjev upućuje se na sljedeću adresu:

FINA - Financijska agencija
Sektor usluga za javni sektor/Centar za prisilnu naplatu
Vrtni put 3, 10 000 Zagreb