e-Kasica u kunama

Počnite štedjeti odvajanjem sitnih iznosa i nakon određenog vremenskog perioda iznenadit ćete se s iznosom koji ste uštedjeli.
PBZ je za vas pripremio e-Kasica nenamjensku oročenu štednju putem koje štedite određeni iznos svaki put kada podižete novac s bankomata, plaćate Visa Inspire i Visa Electron karticom na POS uređajima, uplaćujete kovanice ili uplaćujete popust iz programa Inovacija.

e-Kasica štednja omogućuje da automatizmom izdvajate sitne iznose, ali i dodatno uplaćivanje novca prema vlastitim željama i mogućnostima jer način i mehanizme štednje možete sami mijenjati putem internetskog bankarstva.

Ugovorite e-Kasica štednju u kunama u najbližoj PBZ poslovnici ili putem PBZ internetskog bankarstva.

Minimalni početni iznos štednje 

 • 10,00 kuna 

Rokovi oročavanja 

 • 6, 12, 18, 24,36, 60, 72 i 84 mjeseci

Automatske uplate

Automatske uplate provode se terećenjem tekućeg računa u kunama ili u stranoj valuti otvorene na ime vlasnika štednje, način i iznose automatskih uplata određujete ugovaranjem naloga za plaćanje, a iniciraju ih sljedeće transakcije prema izabranim opcijama:

- plaćanje roba i/ili usluga karticom transakcijskog (kunskog ili valutnog) tekućeg računa na POS uređajima prodajnih mjesta:

 • fiksni iznos (npr. 5 kuna) ili
 • postotak od iznosa transakcije ili
 • razlika između iznosa izvršene platne transakcije i prvog slijedećeg iznosa zaokruženog na prvu višu deseticu (primjer: iznos transakcije je 56,40 kuna, prvi viši iznos zaokružen na deseticu je 60,00 kuna, razlika od 3,60 kuna se uplaćuje u korist štednje)

- isplate/uplate gotovine na PBZ bankomatu:

 • fiksni iznos (npr. 5 kuna) ili
 • postotak od iznosa transakcije

- uplate kovanica na PBZ automatu za uplatu kovanog novca:

 • postotak od iznosa transakcije:

- uplate ušteda ostvarenih temeljem paketa Inovacija:

 • popusti ostvareni od naknada za vođenje transakcijskih računa
 • popusti ostvareni od članarina za PBZ365 usluge (telefonsko, internetsko i mobilno bankarstvo)

Izabrane opcije potvrđujete sklapanjem Ugovora o nalogu za plaćanje,a za vrijeme trajanja e-Kasice ima neograničene mogućnosti promjene odabranih opcija.

Osim automatskih uplata možete i dodatno uplaćivati sredstva na štednju sukladno vlastitim željama i mogućnostima.

Raspolaganje štednim ulogom prije isteka ugovorenog roka oročenja:

 • osim u poslovnici Banke ugovor o oročenom depozitu klijent može prijevremeno raskinuti i putem internetskog i mobilnog bankarstva
 • u slučaju raskida oročenog depozita prije isteka ugovorenog roka oročenja obračunava se kamata po kamatnoj stopi za štednju po viđenju
 • u slučaju prijevremenog raskida oročenog depozita klijent nema pravo na isplatu premije

Automatsko obnavljanje 

 • ugovor je moguće automatski obnoviti na isti rok, prema fiksnoj kamatnoj stopi,
 • obračunava se za Standard štednju koja će važiti na dan isteka prvog razdoblja oročenja
 • PBZ ne plaća premiju na iznos ostvarene kamate u automatski obnovljenom roku oročenja.

Visina kamatne stope

Ovisi o iznosu štednje i roku oročenja, a ugovara se kao fiksna kamatna stopa.

Tablica kamatnih stopa za e-kasica štednju u kunama

Iznos depozita u HRK/ročnost

mjeseci

 

6

12

18

24

36

60

72

84

kamatna stopa

fiksna, obračunava se u visini kamatne stope   za Standard štednju u HRK, ovisno o iznosu i roku oročenja

premija*

5%

efektivna kamatna stopa**

 

10,00 –   49.999,99

0,02

0,02

0,02

0,05

0,05

0,68

1,35

1,48

50.000,00   – 199.999,99

0,02

0,02

0,02

0,05

0,05

0,68

1,42

1,52

200.000,00   i više

0,02

0,02

0,02

0,05

0,10

0,73

1,47

1,57

Minimalni iznos: 10,00 HRK

*Premija se obračunava po ispunjenju ugovorenih uvjeta za priznavanje premije
**Efektivna kamatna stopa je izračunata za početne iznose razreda, s datumom početka oročenja 26.3.2019.

Efektivna kamatna stopa

 • efektivna kamatna stopa za ugovoreni iznos i rok oročenja izračunava se prilikom sklapanja ugovora o štednji te se Klijentu uručuje izrađeni otplatni plan

Premija 

 • istekom inicijalno ugovorenog roka oročenja e-Kasice PBZ na iznos obračunate kamate plaća premiju

Isplata kamate

 • istekom ugovorenog roka oročenja.

Naknada 

 • u slučaju prijevremenog raskida oročenja ne naplaćuje se naknada.

Dodatne informacije potražite: