ESIF Krediti za rast i razvoj

"ESIF Krediti za rast i razvoj" financijski je instrument koji su pokrenuli Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i HBOR u suradnji s nekoliko poslovnih banaka. Privredna banka Zagreb jedna je od sudionika u ovom financijskom instrumentu, i nudi povoljnije uvjete financiranja u odnosu na druge banke koje sudjeluju u istom programu.

 

ESIF Krediti za rast i razvoj su dugoročni investicijski krediti za male i srednje poduzetnike koji posluju duže od dvije godine, te koji planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji i uslugama temeljenim na znanju. Financiraju se 50% iz izvora ESI fondova po kamatnoj stopi od 0%, a 50% daje PBZ uz iznimno povoljnu promjenjivu kamatnu stopu.

Ulaganje mora rezultirati povećanjem broja zaposlenih (najmanje jedan novozaposleni), te unaprijediti kvalitetu poslovanja odnosno stvoriti dodatnu vrijednost, što mora biti adekvatno obrazloženo i dokumentirano (investicijska studija, poslovni plan). Sadržaj investicijske studije možete pogledati ovdje

OSNOVNE INFORMACIJE O KREDITU

Namjena kredita:

ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

  • građevinski objekti
  • oprema i uređaji (strojevi i postrojenja)
  • obrtna sredstva vezana uz predmetno ulaganje (do najviše 30% iznosa kredita)

Iznos i valuta:

od EUR 0,1 mn do EUR 3 mn, a za sektor turizma i do EUR 10 mn;

kunski kredit uz EUR valutnu klauzulu

Rok otplate:

do 12 godina, uključujući poček do 2 godine

Naknade:

bez naknada za realizaciju kredita (obrada zahtjeva za kredit, sklapanje ugovora o kreditu te redovnog korištenja kredita)

Kamatna stopa:

1,25%

  • kamatna stopa na ESIF sredstva (50%): 0%
  • kamatna stopa na PBZ sredstva (50%): 3M EURIBOR + 2,50 pp promjenjivo (trenutno 2,50%)

Za projekte u sektoru turizma, u slučajevima kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, može se razmotriti odobrenje kredita s rokom otplate do 17 godina i najviše 4 godine počeka.

Jedan poduzetnik može dobiti samo jedan ESIF Kredit za rast i razvoj.

Cjeloviti Program kreditiranja možete pročitati ovdje.

Ako ste zainteresirani za navedeni kredit, posjetite nas u najbližem PBZ centru ili kontaktirajte svog menedžera za odnose s klijentima.

Zahtjev za kredit Vam je dostupan ovdje

Prijava na nepravilnost i prigovor na odluku poslovne banke o odbijanju zahtjeva za kredit može se poslati na adresu esif.nepravilnosti@hbor.hr

Više o ESIF kreditima za rast i razvoj - HBOR 

 

Ovaj dokument pripremljen je uz potporu Europske unije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost PBZ i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije