ESIF ograničeno portfeljno jamstvo

Privredna banka Zagreb d.d. i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAG-BICRO potpisale su Sporazum o ograničenom portfeljnom jamstvu financiranim iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). ESIF jamstva namijenjena su obrtnicima, mikro, malim i srednjim poduzetnicima, a HAMAG-BICRO njima osigurava povrat dijela glavnice kredita koji Banka odobri poduzetnicima.

 

Privredna banka Zagreb d.d. i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAG-BICRO potpisale su Sporazum o ograničenom portfeljnom jamstvu financiranim iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). ESIF jamstva namijenjena su obrtnicima, mikro, malim i srednjim poduzetnicima, a HAMAG-BICRO njima osigurava povrat dijela glavnice kredita koji Banka odobri poduzetnicima.

ESIF ograničeno portfeljno jamstvo odobrava se za investicijske kredite i za kredite za obrtna sredstva. Krediti koji zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti, zadane regulativom o potpori male vrijednosti sadržanoj u jamstvu, moći će biti uključeni u portfelj. Klijenti Zahtjev za kredit uz ESIF portfeljno jamstvo podnose u Banci, te se cijeli postupak odobrenja odvija sukladno Bančinim procedurama.

 

OSNOVNI UVJETI

Iznos kredita

do EUR 250.000

Namjena kredita:

ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

                                                                               - građevinski objekti

                                                                               - oprema i uređaji (strojevi i postrojenja)

obrtna sredstva 

Iznos jamstva:

do 150.000 EUR

Maksimalna stopa jamstva:

do 80%

Maksimalno trajanje jamstva:

do 10 godina

Obuhvat jamstva:

glavnica i redovna kamata

Napoemena: 

krediti uz ESIF portfeljno jamstvo sadrže potporu male vrijednosti (de minimis)

Ovaj dokument pripremljen je uz potporu Europske unije. Stavovi u dokumentu ne izražavaju službeno mišljenje Europske unije.