ESIF pojedinačna jamstva

Privredna banka Zagreb d.d. i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAG-BICRO potpisale su Sporazum o financiranju za izdavanje pojedinačnih jamstava financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) na temelju kojeg će HAMAG-BICRO odobravati jamstva za investicijske kredite i kredite za obrtna sredstva.

 

ESIF pojedinačna jamstva sastoje se od dvije mjere: Mjere A za investicijske kredite s mogućnošću subvencije kamatne stope, te Mjere B za kredite za obrtna sredstva. Minimalni iznos jamstva iznosi 150.000 EUR a maksimalni 2.000.000 EUR

 

 

Mjera A - ESIF Pojedinačna jamstva za investicijske kredite

Mjera B - ESIF Pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva

Korisnici kredita/jamstva

Mikro, mali i srednji poduzetnici (uključujući i početnike)

Minimalni iznos kredita

187.500,00 EUR

230.770,00 EUR

Udio obrtnih sredstava u iznosu kredita

najviše 30% od iznosa kredita

100%

Redovna kamatna stopa na kredit

Standardna redovna kamatna stopa se umanjuje za određeni broj postotnih bodova ovisno  o stopi jamstva te je povoljnija u odnosu na kredite odobrene bez jamstva HAMAG-BICRO-a

Subvencija kamate od strane HAMAG-BICRO-a

HAMAG-BICRO će po fiksnoj kamatnoj stopi (određuje se ovisno o stopi jamstva) subvencionirati maksimalno polovicu od ukupne kamate izračunate za cijelo vrijeme otplate kredita (uključujući i kamatu za vrijeme počeka)

Preduvjeti za subvenciju kamate:

- krediti s rokom otplate duljim od 5 godina

- za poduzetnike u djelatnostima:

• Prerađivačka industrija

• Prijevoz i skladištenje

• Turizam

• Umjetnost, zabava i rekreacija

Nema subvencije

Minimalni iznos jamstva

150.000,00 EUR

150.000,00 EUR

Maksimalni iznos jamstva

2.000.000,00 EUR

1.000.000,00 EUR

Maksimalna stopa jamstva

80% od glavnice kredita

65% od glavnice kredita

Trajanje jamstva

Od 1 do 10 godina (u iznim slučajevima, ovisno o složenosti investicije, trajanje jamstva može biti i dulje)

1 - 5 godina

Naknada za izdavanja jamstva

Do 0,5% iznosa odobrenog

jamstva, jednokratno

Od 0,5% do 1% iznosa

odobrenog jamstva, jednokratno

Napomena:

krediti sadrže potporu male vrijednosti (de minimis) i/ili državnu potporu

krediti sadrže potporu male vrijednosti (de minimis)

Poduzetnici Zahtjev za kredit uz ESIF pojedinačno jamstvo podnose u Banci koja nakon svojeg odobrenja šalje u HAMAG BICRO dokumentaciju na odobrenje. U slučaju pozitivne odluke HAMAG BICRO dostavlja poduzetniku račun za naknadu za izdavanje jamstva.

Ovaj dokument pripremljen je uz potporu Europske unije. Stavovi u dokumentu ne izražavaju službeno mišljenje Europske unije.