Alternativno rješavanje potrošačkih sporova

Ako je potrošač nezadovoljan odgovorom ili rješenjem Banke na njegov uloženi prigovor, može o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, odnosno podnijeti pritužbu Hrvatskoj narodnoj banci.

 Ako je Potrošač nezadovoljan odgovorom ili rješenjem Banke na njegov uloženi prigovor može podnijeti  prijedlog za mirenje odnosno pokrenuti alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu s posebnim propisima kojim se uređuje mirenje odnosno alternativno rješavanje potrošačkih sporova: 

  • prijedlog za mirenje može se podnijeti Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA ZA POTROŠAČE I OBAVIJEST O PRITUŽBENIM POSTUPCIMA, ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA I NADLEŽNIM TIJELIMA (pdf dokument)

Kliknite za chat!