Dječja štednja u kunama

Nikada nije prerano početi štedjeti i misliti na financijsku budućnost djeteta. Kao zakonski zastupnik (roditelj) ili skrbnik otvorite u PBZ-u nenamjenski oročenu dječju štednju u kunama koja istekom oročenja uz prinos od kamata omogućuje i ostvarenje dodatne premije na iznos obračunate kamate.

Nakon uplate početnog iznosa od minimalno 200 kuna na štednju su vam omogućene i naknadne uplate, dinamikom i u iznosu koji vam najviše odgovara.

Dječju štednju ugovorite u najbližoj PBZ poslovnici.

Dječja  štednja je oročena štednja u kunama, namijenjena djeci, ugovara se i glasi na ime djeteta, a ugovor sklapa zakonski zastupnik (roditelj) ili skrbnik (osoba koju odredi nadležni centar za socijalnu skrb)

Minimalni početni iznos štednje

 • 200 HRK

 Uplate

 • uz mogućnost naknadnih uplata zakonskih zastupnika (roditelja)/skrbnika ili drugih osoba dinamikom i u iznosu koji im najviše odgovara
 • mogućnost uplata trajnim nalogom, internetskim i mobilnim bankarstvom (PBZ 365 usluge) i drugim distribucijskim kanalima.

Rokovi oročavanja

 • 6, 12, 18, 24, 36, 60, 72 i 84 mjeseci – uz fiksnu kamatnu stopu

Raspolaganje depozitnim računom prije isteka ugovorenog roka oročenja

 • moguće je uz priznavanje ugovorene visine kamatne stope:  ako je postignuta ročnost dulja od polovice ugovorenog roka oročenja, za štednju ugovorenu na rok od 6 i 12 mjeseci i ako je postignuta ročnost dulja od 12 mjeseci ugovorenog roka oročenja, za štednju ugovorenu na 18 ili više mjeseci
 • u ostalim slučajevima prijevremenog raskida ugovora o Dječjoj štednji primjenjuje se kamatna stopa za štedne uloge po viđenju
 • u slučaju prijevremenog raskida ugovora o Dječjoj štednji nemate pravo na obračun premije

Raspolaganje depozitnim računom koji glasi na ime djeteta

 • roditelji (zakonski zastupnici) mogu bez odobrenja nadležnog suda ili samo jedan roditelj bez suglasnosti drugog roditelja s depozitnog računa maloljetnog djeteta raspolagati novčanim sredstvima u mjesečnom iznosu koji ne prelazi svotu od 10.000 kuna (sukladno odredbama Obiteljskog zakona (NN br. 103/2015)
 • skrbnici mogu raspolagati novčanim sredstvima djeteta isključivo temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb

Automatsko obnavljanje

 • ugovor o štednji nije moguće automatski obnoviti.

 Visina kamatne stope

 • ovisi o iznosu štednje i roku oročenja, a ugovara se kao fiksna kamatna stopa
 • za vrijeme trajanja oročenja naknadnim uplatama iznos oročenja može prijeći u viši kamatni razred i od tog datuma, koji može biti bilo koji datum u mjesecu, kamata se obračunava po višoj kamatnoj stopi za odgovarajuću ročnost i iznos oročenja

Tablica kamatnih stopa za Dječju štednju

Iznos depozita u HRK/ročnost

mjeseci

 

6

12

18

24

36

60

72

84

kamatna stopa

fiksna, obračunava se u visini kamatne stope   za Standard štednju u HRK, ovisno o iznosu i roku oročenja

premija*

10%

efektivna kamatna stopa**

 

200,00   – 49.999,99

0,02

0,02

0,02

0,05

0,05

0,71

1,43

1,53

50.000,00   – 199.999,99

0,02

0,02

0,02

0,06

0,06

0,71

1,48

1,59

200.000,00   i više

0,02

0,02

0,02

0,06

0,11

0,77

1,53

1,64

Minimalni iznos: 200,00 HRK

*Premija se obračunava po ispunjenju ugovorenih uvjeta za priznavanje premije
**Efektivna kamatna stopa je izračunata za početne iznose razreda, s datumom početka oročenja 26.3.2019.

 Efektivna kamatna stopa

 • za ugovoreni iznos i rok oročenja izračunava se prilikom sklapanja ugovora o štednji te vam se uručuje izrađeni otplatni plan

Premija

 • istekom ugovorenog roka Dječje štednje PBZ plaća i premiju na iznos ostvarene kamate

Isplata kamate

 • istekom ugovorenog roka oročenja.

Dodatne informacije potražite:

Kliknite za chat!