Dopunsko zdravstveno osiguranje

U današnjem životnom ritmu važno je brinuti o svome zdravlju, naći vremena za odmor i opuštanje. Privredna banka Zagreb, kao posrednik u osiguranju, omogućuje Vam ugovaranje polica CROATIA dopunskog zdravstvenog osiguranja i GENERALI dopunskog zdravstvenog osiguranja. 

Dopunsko zdravstveno osiguranje ugovorite u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Dopunsko zdravstveno osiguranje Croatia osiguranja pokriva troškove svih vrsta sudjelovanja (participacija) u obveznom zdravstvenom osiguranju u punom iznosu bez ograničenja i to:

 • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u ordinaciji izabranog liječnika
 • za specijalističke preglede
 • specijalističku dijagnostiku
 • laboratorijske pretrage
 • fizikalnu terapiju
 • usluge dentalne medicine, ortopedska i druga pomagala
 • troškove bolničkog liječenja
 • troškove za izdavanje lijeka po receptu 

Dopunsko zdravstveno osiguranje

 • mogućnost ugovaranja doplate za lijekove s B liste kroz novi dodatni program dopunskog zdravstvenog osiguranja, s limitom od 2 pakiranja svakog lijeka po nezaštićenom imenu lijeka u osigurateljnoj godini
 • osiguranici od 61. godine i više mogu ugovoriti isključivo policu s uključenom B listom, s limitom od 2 pakiranja svakog lijeka po nezaštićenom imenu lijeka u osigurateljnoj godini
 • moguće je ugovoriti uz jednokratno ili višekratno plaćanje premije
 • naknada troškova doplate (participacije) u obveznom zdravstvenom osiguranju vrijedi za usluge koje se obavljaju temeljem uputnice, recepta ili doznake HZZO-a

POSEBNA POGODNOST: svi novi ugovaratelji koji do 31.7.2019. ugovore dopunsko zdravstveno osiguranje i B listu lijekova, ostvaruju posebnu pogodnost -  besplatnu B listu u prvoj godini osiguranja. Ugovaranje B liste dostupno je isključivo u poslovnicama Banke.

Postupak za naknadu troškova participacija

 • doplate (participacije) se plaćaju iskaznicom ili se Croatia osiguranju dostavlja zahtjev za naknadu troškova
 • uz zahtjev se prilaže original račun (koji glasi na ime) uz privitak broja tekućeg računa i naziva banke
 • Croatia osiguranje, po primitku valjanog zahtjeva, refundira nastale troškove osiguraniku u roku od 14 dana.

Iznosi mjesečnih premija ovise o pristupnoj dobi osiguranika:

 

OSNOVNI PROGRAM

B lista lijekova

UKUPNO

Starosna dob osiguranika

Mjesečna premija

Godišnja premija

Mjesečna premija

Godišnja premija

Mjesečna premija

Godišnja premija

od 18 – 50 godina

70

840

29

348

99

1.188

od 51 – 60 godina

70

840

59

708

129

1.548

od 61 godine

-

 -

 -

 -

299*

3.588

 *za vrijeme trajanja posebnih pogodnosti do 31.7.2019. mjesečna premija iznosi 150,00 kn.

Napomene:

 • kod osoba starosne dobi od 51-60 godina primjenjuje se Malus sustav za određivanje premije za drugu i naredne godine osiguranja (ovisno o  iznosu isplaćenih naknada po osiguraniku u razdoblju promatranja)
 • osobe od 61 godine života i više mogu ugovoriti isključivo policu s uključenom B listom lijekova
 • popust na jednokratno plaćanje godišnje premije 5% primjenjuje se samo na cijenu za osnovni program
 • ugovaranje B liste lijekova uključuje limit od dva pakiranja svakog lijeka po nezaštićenom imenu lijeka u osigurateljnoj godini (program DP14)

 

Generali dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sve troškove participacije u sastavu javnog zdravstva RH, uključujući i B listu lijekova, bez ograničenja pokrića i godišnjeg limita.

Troškovi primarne zaštite obuhvaćaju sljedeće:

 • participacije kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite:
  • obiteljska (opća) medicina
  • dentalna medicina
  • ginekologija
 • izdavanje lijeka s osnovne (A) liste po receptu

Premija osiguranja ovisi o dobi osiguranika:

Dob osiguranika

Mjesečna premija* 

 (u kn)

Godišnja premija

(u kn)

14-40

63

756

41-60

70

840

61-65**

90

1.080

*mjesečna premija uključuje A i B listu lijekova
**klijentima starijim od 65 godina nije omogućeno ugovaranje proizvoda

 Za jednokratno plaćanje godišnje premije odobrava se popust u iznosu od 5%.

Istekom osigurateljnog razdoblja klijent može dobiti 15% obračunate premije ukoliko nije bilo prijave osiguranog slučaja;  u tu svrhu, po isteku osigurateljnog razdoblja potrebno je podnijeti pravilno popunjen zahtjev za povrat premije koji je sastavni dio Klauzule – Povrat premije (najkasnije u roku od 30 dana od isteka police osiguranja).

 Ugovaranje police se zaključuje na period od jedne godine ili do otkaza.

Generali iskaznica je sredstvo plaćanja za:

 • za troškove primarne zdravstvene zaštite (participacije kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite obiteljske (opće) medicine, dentalne medicine i ginekologije) i
 • izdavanje lijekova s osnovne (A) liste po receptu

Sve ostale participacije troškova plaća ugovaratelj osiguranja, a Osiguratelj iste refundira temeljem podnesene prijave štete i priloženih originala računa (u najkraćem mogućem roku, a najkasnije za 14 dana).

 Mogućnost ugovaranja dodatnih pokrića:

 • usluga kućne njege - godišnja premija iznosi 96 kn, a usluga obuhvaća:  
  • kućnu njegu nakon nezgode ili bolesti – pokriva organizaciju i troškove provođenja usluge kućne njege koja je potrebna osiguraniku nakon nezgode ili bolesti
  • psihološku pomoć nakon nezgode - nakon nezgode osiguranik može zatražiti jednokratnu telefonsku psihološku pomoć od strane stručne osobe
  • posjet bliske osobe nakon nezgode - troškovi putovanja u zemlji
  • drugo liječničko mišljenje nakon nezgode - ukoliko je zbog težine tjelesnih ozljeda uzrokovanih nesretnim slučajem nužno daljnje liječenje osiguranika i/ili operativni zahvati, osiguratelj će organizirati dobivanje drugog liječničkog mišljenja te snositi troškove ishođenja
 • dnevna naknada za liječenje u bolnici (kao posljedica nesretnog slučaja ili bolesti):  svota osiguranja se isplaćuje po danu provedenom na bolničkom liječenju (dnevna bolnica i ambulantno liječenje su isključeni), ali za minimalno trajanje od 3 do maksimalno 200 dana bolničkog liječenja i to tijekom 2 godine od dana nastanka nesretnog slučaja ili bolesti.

Moguće je izabrati između četiri svote osiguranja, o kojima ovisi visina premije:

          

DNEVNA NAKNADA ZA LIJEČENJE U BOLNICI

OSIGURANE SVOTE U HRK

Iznos naknade (kn)

50

100

150

200

Godišnja premija (kn)

90

180

270

360

Dodatne informacije potražite:

Kliknite za chat!