Erasmus Plus studentski krediti

Znanje je najbolji ulog u budućnost.

Završili ste dodiplomski studij u Hrvatskoj, a želite se nastaviti školovati i završiti diplomski (Master`s Degree) studij na nakom od odabranih studijskih programa u inozemstvu? Školarinu i studentske troškove života riješite uz pomoć ERASMUS Plus studentskog kredita u okviru ERASMUS+ programa.

Erasmus Plus studentske kredite možete realizirati u vama najbližoj PBZ poslovnici.

ERASMUS Plus studentski krediti prvi su krediti u Hrvatskoj namijenjeni isključivo studentima diplomskih studija na ERASMUS+ programu. Korisnici tako mogu biti ERASMUS+ studenti koji su već na nekom od diplomskih studija ili studenti koji su završili dodiplomski studij i žele nastaviti školovanje na nekom sveučilištu koje je uključeno u ERASMUS+ program.

Kredit se može koristiti za plaćanje školarine, odnosno za podmirenje studentskih troškova života.

Pogodnosti Erasmus Plus studentskog kredita

 • Rok otplate je od 6 do 8 godina od završetka studija
 • Rok otplate uključuje poček otplate glavnice kredita u trajanju 12 mjeseci
 • Za vrijeme korištenja kredita, moguća je odgoda plaćanja kamate (kamata se obračunava) koja će se otplaćivati tijekom otplate kredita
 • Za vrijeme otplate kredita moguće je ugovaranje moratorija u trajanju 12 mjeseci, s mogućnošću odgode plaćanja kamate (kamata se obračunava) koja će se otplaćivati u preostalom roku otplate kredita
 • Povoljne kamatne stope
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva
 • Bez obveze ugovaranja solidarnog dužnika

 

                   

Europski investicijski fond (EIF) i Privredna banka Zagreb potpisali su prvi Ugovor o garanciji u sklopu ERASMUS+ programa u Hrvatskoj namijenjen kreditiranju mobilnih studenata diplomskih studija (Master`s Degree).
Ovo financiranje koristi potporu Europske unije i jamstvenog programa utemeljenog Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća kojom je osnovan "Erasmus+: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport".

Korisnici kredita

Studenti diplomskih studija (Master’s Degree), rezidenti koji su prethodno završili dodiplomski studij (Bachelor’s Degree) te se žele nastaviti školovati i završiti diplomski studij na prepoznatoj instituciji visokog obrazovanja u državi uključenoj u Erasmus+ Program, različitoj od države prebivališta odnosno države u kojoj su stečene potrebne kvalifikacije za upis na diplomski studij.

Namjena kredita

Kredit se može koristiti za sljedeće namjene:

 • plaćanje školarine - student treba priložiti predračun/račun/uplatnicu ili dokumentirani dokaz upisa na studij s instrukcijama za plaćanje školarine
 • podmirenje studentskih troškova života - student treba priložiti dokumentirani dokaz upisa na studij (potvrda o upisu)

Iznosi kredita

 • od 500 EUR/3.500 HRK do 12.000 EUR/88.000 HRK za jednogodišnji diplomski studij
 • od 500 EUR/3.500 HRK do 18.000 EUR/133.000 HRK za višegodišnji diplomski studij

Rok otplate i poček

 • Od 6 do 8 godina od završetka studija
 • Rok otplate uključuje poček otplate glavnice kredita u trajanju 12 mjeseci
 • Za vrijeme korištenja kredita, moguća je odgoda plaćanja kamate (kamata se obračunava) koja će se otplaćivati tijekom otplate kredita
 • Za vrijeme otplate kredita moguće je ugovaranje moratorija u trajanju 12 mjeseci, s mogućnošću odgode plaćanja kamate (kamata se obračunava) koja će se otplaćivati u preostalom roku otplate kredita

Otplata kredita

 • Kredit se može otplaćivati u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama
 • Ako korisnik kredita tijekom korištenja kredita izgubi status studenta kredit se prenosi u poček odnosno otplatu, ovisno o izboru korisnika kredita.

Instrumenti osiguranja kredita

 • Zadužnica korisnika kredita koju je potvrdio (solemnizirao) javni bilježnik

Korištenje kredita

 • Kredit za plaćanje školarine koristi se jednokratno ili u godišnjim tranšama na tekući račun korisnika kredita otvoren u Banci, te korisnik kredita doznakom istovremeno dostavlja sredstva obrazovnoj ustanovi
 • Kredit za plaćanje troškova studiranja koristi se u mjesečnim tranšama na tekući račun korisnika kredita otvoren u Banci ili drugoj banci, a maksimalni rok korištenja kredita određuje se prema godinama trajanja studija

Kamatna stopa na kredit

 

Visina kamatne stope i EKS

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

KREDITI U KUNAMA

3,84% godišnje, promjenjivo

(EKS od 3,91%)1

 

KREDITI UZ VALUTNU KLAUZULU EUR

3,06% godišnje, promjenjivo

(EKS od 3,10%)1

 

 

Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog i promjenjivog dijela. Promjenjivi dio kamatne stope čini parametar promjenjivosti 6M NRS1 za HRK ili 6M NRS1 za EUR ovisno o valuti kredita. 6M NRS1 za HRK važeći na dan 30.06.2019. godine iznosi 0,41%. 6M NRS1 za EUR važeći na dan 30.06.2019. godine iznosi 0,34%. Prikazana promjenjiva kamatna stopa vrijedi do 31.12.2019.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

1EKS je izračunat na iznos kredita od 75.000,00 HRK / 10.000 EUR i rok otplate 8 godina. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.  

 Naknada za obradu kreditnog zahtjeva:

 • bez naknade za obradu zahtjeva

Naknada za prijevremenu otplatu kredita:

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita

 

Dodatne informacije potražite:

Kliknite za chat!