Hipotekarni krediti u eurima

Oslonite se na vrijednost nekretnine.
Jednostavno dođite do gotovine za financiranje vaših novčanih potreba uz pomoć hipotekarnog kredita na temelju zaloga nekretnine. Hipotekarni gotovinski kredit u iznosu do 150.000 eura bez jamaca i depozita realizirajte u PBZ-u.
 
Ugovorite hipotekarni gotovinski kredit u najbližoj PBZ poslovnici.

Karakteristike PBZ hipotekarnog kredita:  

 • gotovinska isplata kredita na transakcijski račun korisnika kredita
 • bez jamaca, bez depozita
 • rok otplate do 20 godina
 • iznos kredita do 150.000 eura
 • založno pravo na nekretnini kao instrument osiguranja kredita
 • izbor datuma otplate mjesečnih anuiteta

Korisnici kredita

• fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke.

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.

 Iznos kredita  

 • od 20.000 do 150.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • maksimalni iznos kredita ne može biti veći od 70% procijenjene vrijednosti nekretnine
 • iznos kredita ovisi o visini procijenjene vrijednosti nekretnine, kao i o ukupnoj izloženosti prema Banci

 Rok otplate

 • od 5 do 20 godina

 Način korištenja kredita

 • isplatom na transakcijski račun korisnika kredita otvoren u PBZ-u
 • isplatom u nekoj drugoj banci

 Otplata kredita

 • kredit se otplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za EUR tečajne liste HNB-a važeće na dan plaćanja
 • mogućnost otplate kredita u - jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama ili u anuitetima s postupnim povećanjem kroz četiri otplatna razdoblja
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze

 Instrumenti osiguranja kredita

 • polica osiguranja od nezgode u visini 100% iznosa kredita i/ili polica osiguranja života korisnika kredita s pokrićem za osiguranje u slučaju smrti uslijed nezgode u visini 100% iznosa kredita
 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i solemnizirana kod javnog bilježnika
 • založno pravo na nekretnini
 • polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog

Police osiguranja vinkuliraju se u korist PBZ-a.

Potrebna mjesečna primanja/kreditna sposobnost

izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost izračunava se na zahtjev klijenta u PBZ poslovnicama.

Kamatna stopa na kredit

Visina kamatne stope i EKS

od 4,98% do 5,08% godišnje, promjenjivo

(EKS 5,39% do 5,50%)1

ODABIR VALUTE KREDITA OVISI ISKLJUČIVO O IZBORU KLIJENTA

 

Visina kamatne stope ovisi o kreditnom riziku klijenta. Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog i promjenjivog dijela. Promjenjivi dio kamatne stope čini parametar promjenjivosti 6M NRS1 za EUR. 6M NRS1 za EUR važeći na dan 31.12.2018. godine iznosi 0,45%. Prikazana promjenjiva kamatna stopa vrijedi do 30.06.2019.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija, koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

1EKS je izračunat na iznos kredita 60.000,00 EUR i rok otplate 20 godina uz trošak procjene nekretnine, premije police osiguranja imovine, premije police osiguranja od nezgode prema iznosima navedenim u reprezentativnom primjeru. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva

Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita.

Dodatne informacije potražite:

Izračunajte iznos kredita, rok otplate i kamatnu stopu pomoću KREDITNOG KALKULATORA.

Kliknite za chat!