Hipotekarni krediti za objedinjavanje obveza u kunama

Oslonite se na vrijednost nekretnine.
Privredna banka Zagreb je proširila ponudu Hipotekarnih kredita, tako da od sada možete zatražiti i Hipotekarni kredit za objedinjavanje  kreditnih obveza (uključujući i prekoračenje) kojeg možete realizirati uz još povoljnije kamatne stope  od standardnih (gotovinskih) hipotekarnih kredita, u iznosu do 1.125.000 HRK, bez jamaca i depozita.
 
Ugovorite hipotekarni kredit za otplatu postojećih kreditnih obveza u najbližoj PBZ poslovnici.

Karakteristike PBZ hipotekarnog kredita za objedinjavanje obveza:  

 • kredit za otplatu postojećih kredita (uključujući prekoračenje) u Banci ili u drugim bankama 
 • rok otplate do 25 godina
 • iznos kredita do 1.125.000 HRK
 • založno pravo na nekretnini kao instrument osiguranja kredita
 • izbor datuma otplate mjesečnih anuiteta/rata

Korisnici kredita

• fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke.

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.

 Iznos kredita  

 • od 75.000 do 1.125.000 HRK, uz uvjet da se minimalno 50% hipotekarnog kredita koristi za otplatu postojećeg kredita stambene namjene
 • iznos kredita za otplatu postojećih kredita može se povećati za do 10% gotovinske isplate kredita
 • ukupni iznos kredita ne može biti veći od 70% procijenjene vrijednosti nekretnine
 • iznos kredita ovisi o visini procijenjene vrijednosti nekretnine, kao i o ukupnoj izloženosti prema Banci

 Rok otplate

 • preko 5 do 25 godina

 Način korištenja kredita

 • za zatvaranje postojećih kredita (uključujući i prekoračenje) korisnika kredita: isplatom na račun partije kredita u Banci ili drugoj banci te:
 • gotovinskom isplatom (do 10% iznosa kredita) na transakcijski račun korisnika kredita otvoren u PBZ-u ili u drugoj banci

 Otplata kredita

 • mogućnost otplate kredita u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze

 Instrumenti osiguranja kredita

Zajednički instrumenti osiguranja

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i solemnizirana kod javnog bilježnika
 • založno pravo na nekretnini
 • polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog
 • polica osiguranja od nezgode u visini 100% iznosa kredita i/ili polica osiguranja života korisnika kredita s pokrićem za osiguranje u slučaju smrti uslijed nezgode u visini 100% iznosa kredita ili osiguranje korisnika kredita od nesposobnosti vraćanja kredita - credit protect insurance (dalje u tekstu:CPI) čije ugovaranja je definirano posebnom odlukom ili polica životnog osiguranja korisnika kredita otkupne vrijednosti u visini 2,5% / 5% od iznosa kredita ili jamac

Police osiguranja vinkuliraju se u korist PBZ-a.

Potrebna mjesečna primanja/kreditna sposobnost

izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost izračunava se na zahtjev klijenta u PBZ poslovnicama.

Kamatna stopa na kredit

ISKLJUČIVO UZ KOMBINACIJU: FIKSNA (u razdoblju od 60 mjeseci) + PROMJENJIVA (u preostalom razdoblju)

 

 

 

 

 

 

Visina   kamatne stope i EKS

 

FIKSNA KAMATNA STOPA

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

Udio stambene namjene u iznosu kredita – preko 70%   do 100%

od 4,29% do 4,39%

godišnje, fiksno

od 4,55% do 4,65%

godišnje, promjenjivo

(EKS od 4,81% do 4,90)1

Udio stambene namjene u iznosu kredita – preko 50%   do 70%

od 4,69% do 4,79%

godišnje, fiksno

od 4,95% do 5,05%

godišnje, promjenjivo

(EKS od 5,22 do 5,32)1

 

Visina kamatne stope ovisi o kreditnom riziku klijenta. Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog i promjenjivog dijela. Promjenjivi dio kamatne stope čini parametar promjenjivosti 6M NRS1 za HRK. 6M NRS1 za HRK važeći na dan 31.12.2018. godine iznosi 0,52%. Prikazana promjenjiva kamatna stopa vrijedi do 30.06.2019.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

1EKS je izračunat na iznos kredita 500.000,00 HRK i rok otplate 20 godina, uz fiksnu kamatnu stopu za prvih 60 mjeseci otplate te promjenjivu kamatnu stopu za preostalo razdoblje otplate, uz trošak procjene nekretnine, premije police osiguranja imovine, te premije police osiguranja od nezgode prema iznosima navedenim u reprezentativnom primjeru. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.  

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva

 Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita.

Dodatne informacije potražite:

Izračunajte iznos kredita, rok otplate i kamatnu stopu pomoću KREDITNOG KALKULATORA.

Kliknite za chat!