Inovacija

Inovacija je program ušteda kojom PBZ svojim klijentima koji koriste više grupa proizvoda u PBZ-u i/ili članicama PBZ Grupe, može odobriti popuste na određene vrste naknada i kamata. Korištenjem više grupa proizvoda, cijene pojedinačnih naknada po proizvodima se umanjuju i do 30%. 

Važno je istaknuti da klijent sam i bez ikakvog uvjetovanja prema svojim potrebama bira grupe proizvoda koje želi koristiti.

Složite svoj paket i ostvarite brojne uštede!

Kako postati korisnik Inovacije i ostvariti popuste:

 • osoba koja je korisnik određenog broja grupa proizvoda (najmanje tri grupe proizvoda) po kojima uredno posluje, automatski postaje korisnik Inovacije
 • iznos odobrenog popusta na naknade iskazat će se kao posebna transakcija u prometima po tekućim računima u kunama i u stranoj valuti, žiro računima u kunama i stranoj valuti, PBZ Indeks plus studentskim paketima, odnosno karticama
 • primitkom izvatka po računu i kartici, te uvidom u promete i stanja putem On-line bankarstva jasno će vam biti vidljiv odobreni popust na određenu vrstu naknade

Grupe proizvoda temeljem kojih se može ostvarivati popust:

 • grupa 1 - tekući račun u kunama i u stranoj valuti, žiro račun u kunama i stranoj valuti, poslovni račun, štedna knjižica
 • grupa 2 - On-line bankarstvo [PBZ Digitalno bankarstvo, PBZ365@NET i mPBZ], telefonsko i SMS bankarstvo 
 • grupa 3 - kreditne kartice [revolving] i shopping kartice (MasterCard i Visa Classic, American Express)
 • grupa 4 - kreditne kartice [charge] (MasterCard i Visa Classic, America Express)
 • grupa 5 – krediti
 • grupa 6 - oročena štednja
 • grupa 7 - stambena štednja u PBZ stambenoj štedionici
 • grupa 8 - investicijski fondovi PBZ Investa

Inovacija

Naknade za koje se odobrava popust:

 • naknada za vođenje tekućeg računa u kunama i u stranoj valuti, žiro računa u kunama i stranoj valuti te PBZ Indeks plus studentskog paketa
 • mjesečne članarine za On-line bankarstvo [PBZ Digitalno bankarstvo, PBZ365@NET i mPBZ] i telefonsko bankarstvo
 • godišnja članarina osnovnog/dodatnog korisnika po kreditnim karticama [revolving]
 • godišnja članarina osnovnog/dodatnog korisnika po kreditnim karticama [charge]
 • naknada za sklapanje ugovora o stambenoj štednji

Visina popusta kod naknada za vođenje tekućih računa u kunama i stranoj valuti, žiro računa u kunama i stranoj valuti te PBZ Indeks plus studentskih paketa umanjuje se za:

 • uz paket “3” (korištenje 3 grupe proizvoda) - popust u visini 5% od iznosa naknade
 • uz paket “4” (korištenje 4 grupe proizvoda) - popust u visini 10% od iznosa naknade
 • uz paket “5” (korištenje 5 grupa proizvoda) - popust u visini 20% od iznosa naknade
 • uz paket “6” (korištenje 6 i više grupa proizvoda) - popust u visini 30% od iznosa naknade

Visina popusta kod kamata - kod korištenja prekoračenja po tekućem računu u kunama umanjuje se redovna kamatna stopa:

 • uz paket “3” (korištenje 3 grupe proizvoda) - za 0,50 p.p.
 • uz paket “4” (korištenje 4 grupe proizvoda) - za 1,00 p.p.
 • uz paket “5” (korištenje 5 grupa proizvoda) - za 1,50 p.p.
 • uz paket “6” (korištenje 6 i više grupa proizvoda) - za 2,00 p.p

 

Napomena:

 • svi korisnici stambenih, nenamjenskih i auto kredita koji su već ugovorili popuste na redovnu kamatnu stopu, ovisno o broju korištenih grupa proizvoda i nadalje koriste navedene popuste sukladno paketu Inovacija

Dodatne informacije potražite:

*U smislu ostvarenja popusta sukladno Inovaciji članice PBZ grupe su: PBZ Card i PBZ stambena štedionica.

Kliknite za chat!