Lombardni krediti

Maksimalno iskoristite svoju ušteđevinu.
Imate oročenu štednju u eurima? U tom slučaju možete realizirati PBZ lombardni kredit koji omogućuje isplatu gotovine uz istovremenu štednju i ulaganja.

Ugovorite PBZ lombardni gotovinski kredit u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Kredit se može odobriti i fizičkoj osobi koja nema oročenu štednju u PBZ-u uz uvjet osiguranja kredita zasnivanjem založnog prava na oročenoj štednji u vlasništvu druge osobe, koja će biti založni dužnik.

PBZ lombardni kredit vam omogućuje

 • isplatu gotovinskih sredstava
 • financiranje vaših osobnih potreba
 • istovremeno štednju i ulaganja, odnosno ostvarivanje prinosa po kamati, rastu vrijednosti udjela ili dividende

Pogodnosti PBZ lombardnih kredita

 • bez jamaca
 • gotovinska isplata kredita na tekući račun u kunama korisnika kredita
 • bez izračuna kreditne sposobnosti
 • izbor načina otplate kredita (u anuitetima ili ratama ili jednokratnom otplatom glavnice)
 • izbor datuma otplate mjesečnih anuiteta (zadnji dan u mjesecu ili neki drugi dan u mjesecu)
 • uplata naknade iz sredstava odobrenog kredita

Korisnici kredita mogu biti rezidenti* vlasnici

 • deviznih depozita u EUR
 • polica osiguranja života u EUR

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.

Otplata kredita

 • u jednakim mjesečnim anuitetima
 • u mjesečnim ratama
 • jednokratna otplata uplatom glavnice kredita po dospijeću kredita uz obvezno mjesečno plaćanje kamate

Korištenje kredita

 • gotovinskom isplatom na tekući račun u kunama korisnika kredita, otvoren u PBZ-u ili nekoj drugoj banci

Potrebna kreditna sposobnost/starosna dob

 • ne utvrđuje se kreditna sposobnost niti starosna dob tražitelja kredita

Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade

Imate oročenu štednju u eurima i trebate kredit?

Realizirajte u PBZ-u lombardni krediti na temelju oročene štednje u eurima na rok otplate do 60 mjeseci.

Iznos kredita

 • od 1.500,00 EUR do 95% iznosa glavnice depozita

Rok otplate

 • 18 do 60 mjeseci

Instrument osiguranja

 • založno pravo na oročenom depozitu

Kamatna stopa na kredit

FIKSNA KAMATNA STOPA

Kamatna stopa je fiksna i sastoji se od kamatne stope na depozit važeće u trenutku realizacije kredita uvećane za 2,48 p.p.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija, koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 • 0,5% od iznosa kredita, maksimalno 900,00 HRK

Imate policu osiguranja života u EUR i trebate kredit?

Realizirajte u PBZ-u lombardni kredit na temelju police osiguranja života u EUR na rok otplate do 60 mjeseci.

Iznos kredita

 • od 1.500,00 EUR do 85% iznosa otkupne vrijednosti police osiguranja života

Rok otplate

 • 18 do 60 mjeseci

Instrument osiguranja

 • založno pravo na polici osiguranja života

Kamatna stopa na kredit

FIKSNA KAMATNA STOPA

2,50% godišnje, fiksno (EKS 3,13%)

 

EKS je izračunat na iznos kredita u visini 15.000,00 EUR, maksimalni rok otplate, naknadu 75,00 EUR te uz otkupnu vrijednost Police osiguranja života u visini kredita.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u brascu prethodnih informacija, koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 • 0,5% od iznosa kredita, maksimalno 900,00 HRK

Dodatne informacije potražite:

Izračunajte iznos kredita, rok otplate i kamatnu stopu pomoću KREDITNOG KALKULATORA.

Kliknite za chat!