Nenamjenski krediti u kunama

Kada vam treba podrška za vaše odluke.
Trebate gotovinu? Realizirajte u PBZ-u nenamjenski kredit u kunama na rok otplate do 10 godina i uz mogućnost odgode otplate od tri mjeseca. Kredit možete podići do iznosa od 300.000 kuna i sami odabrati fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu, te način i dan otplate kredita.

Novac će vam biti isplaćen na račun u PBZ-u ili drugoj banci.

Ugovorite PBZ nenamjenski kredit u kunama u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Prednosti PBZ nenamjenskih kredita u kunama:

 • izbor između fiksne ili promjenjive kamatne stope
 • iznos kredita do 300.000 HRK
 • rok otplate kredita do 10 godina
 • izbor načina i datuma otplate kredita 
 • mogućnost odgode otplate kredita do 3 mjeseca
 • mogućnost ugovaranja automatske djelomične otplate kredita (za kredite uz otplatu u anuitetima ili ratama).

Korisnici kredita 

 • fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke 

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.

Iznos kredita 

 • od 15.000 do 300.000 HRK

Iznos kredita ovisi i o ukupnoj izloženosti prema Banci.

Rok otplate 

 • uz fiksnu kamatnu stopu: od 13 do 120 mjeseci
 • uz promjenjivu kamatnu stopu: od 49 do 120 mjeseci

Način korištenja kredita 

 • gotovinskom isplatom na tekući račun u kunama korisnika kredita otvorenog u Banci ili drugoj banci ili na račun druge banke za otplatu postojećih kredita.

Otplata kredita 

 • mogućnost otplate kredita u: jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama ili u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta ili uz "poseban obrok ". 
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze.

 Obvezni instrumenti osiguranja 

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika, izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika 
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika.  

Za kredite veće od 120.000 HRK potrebno je dodatno osiguranje kredita: 

 • jedan kreditno sposoban solidarni jamac ili zalog na polici životnog osiguranja korisnika kredita s otkupnom vrijednosti u visini 10% od iznosa kredita, uz vinkulaciju police osiguranja u korist Banke. 

Kamatna stopa na kredit 

 

FIKSNA KAMATNA STOPA

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

Visina   kamatne stope i EKS

od 5,98% do 7,43% godišnje, fiksno

(EKS od 6,16%1 do 7,70%2)

od 6,38% do 6,83% godišnje, promjenjivo

(EKS od 6,78% do 7,26%)2

Visina kamatne stope ovisi o vrsti kamatne stope i individualnom odnosu klijenta s Bankom, dok fiksna kamatna stopa dodatno ovisi i o roku otplate kredita. Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog i promjenjivog dijela. Promjenjivi dio kamatne stope čini parametar promjenjivosti 6M NRS1 za HRK. 6M NRS1 za HRK važeći na dan 31.12.2018. godine iznosi 0,52%. Prikazana promjenjiva kamatna stopa vrijedi do 30.06.2019. Individualni odnos klijenta i Banke temelji se na statusu klijenta u svezi odabira PBZ d.d. kao primarne banke za poslovanje po tekućem računu, procjeni kreditnog rizika klijenta i ukupnom poslovanju klijenta i Banke. Status klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci. Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjenja uvjeta statusa klijenta. Umanjenje se izražava u postotnim poenima i primjenjuje na ukupnu redovnu kamatu po kreditu. Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

1EKS je izračunat na iznos kredita 75.000,00 HRK i rok otplate 4 godine.

2 EKS je izračunat na iznos kredita 75.000,00 HRK i rok otplate 7 godina. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana dok je kod promjenjive kamatne stope, prilikom izračuna EKS-a, uključena i naknada za vođenje transakcijskog računa.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 

 • bez naknade za obradu zahtjeva 

Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita.

Dodatne informacije potražite:

Izračunajte iznos kredita, rok otplate i kamatnu stopu pomoću KREDITNOG KALKULATORA.

Kliknite za chat!