Nenamjenski krediti uz CPI u kunama

Kada vam treba podrška za vaše odluke.

Trebate gotovinu? Realizirajte u PBZ-u nenamjenski kredit uz policu osiguranja korisnika nenamjenskog kredita (CPI) u kunama na rok otplate do 10 godina. Kredit možete podići do iznosa od 300.000 kuna i sami odabrati fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu, te način i dan otplate kredita.

Ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz CPI u kunama u vama najbližoj PBZ poslovnici.

 

Prednosti PBZ nenamjenskih kredita uz policu osiguranja korisnika nenamjenskog kredita (CPI) u kunama:

 • izbor između fiksne ili promjenjive kamatne stope
 • iznos kredita do 300.000 HRK
 • rok otplate kredita do 10 godina
 • izbor načina i datuma otplate kredita
 • mogućnost odgode otplate kredita do 3 mjeseca
 • mogućnost ugovaranja automatske djelomične otplate kredita (za kredite uz otplatu u anuitetima ili ratama)

Korisnici kredita

 • fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravvka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.

Iznos kredita

 • od 15.000 do 300.000 HRK

Iznos kredita ovisi i o ukupnoj izloženosti prema Banci.

Rok otplate

 • uz fiksnu kamatnu stopu: od 13 do 120 mjeseci
 • uz promljenjivu kamatnu stopu: od 49 do 120 mjeseci

Način korištenja kredita

 • gotovinskom isplatom na tekući račun u kunama korisnika kredita otvorenog u Banci ili drugoj banci ili na račun druge banke za otplatu postojećih kredita.

Otplata kredita

 • mogućnost otplate kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze.

Obvezni instrumenti osiguranja

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika, izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • polica osiguranja korisnika nenamjenskog kredita (CPI)

 

Kamatna stopa na kredit

 

FIKSNA KAMATNA STOPA

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

Visina kamatne stope i EKS

od 4,88% do 6,33% godišnje, fiksno

(EKS od 6,831 do 7,66%2)

od 5,24% do 5,69% godišnje, promjenjivo

(EKS od 6,69% do 7,17%)2

Visina kamatne stope ovisi o vrsti kamatne stope i individualnom odnosu klijenta s Bankom, dok fiksna kamatna stopa dodatno ovisi i o roku otplate kredita.

Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog i promjenjivog dijela.

Promjenjivi dio kamatne stope čini parametar promjenjivosti 6M NRS1 za HRK. 6M NRS1 za HRK važeći na dan 30.06.2019. godine iznosi 0,41%. Prikazana promjenjiva kamatna stopa vrijedi do 31.12.2019.

Individualni odnos klijenta i Banke temelji se na statusu klijenta u svezi odabira PBZ d.d. kao primarne banke za poslovanje po tekućem računu, procjeni kreditnog rizika klijenta i ukupnom poslovanju klijenta i Banke.

Status klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci. Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne   kamatne stope na osnovu ispunjenja uvjeta statusa klijenta. Umanjenje se izražava u postotnim poenima i primjenjuje na ukupnu redovnu kamatu po kreditu. Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

1EKS je izračunat na iznos kredita 75.000,00 HRK i rok otplate 4 godine.

2EKS je izračunat na iznos kredita 75.000,00 HRK i rok otplate 7 godina.

U izračun EKS uključena je premija za Policu osiguranja korisnika nenamjenskog kredita i interkalarna kamata za mjesec  dana dok je kod promjenjive kamatne stope prilikom izračun EKS-a uključena i naknada za vođenje transakcijskog računa.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 • beza naknade za obradu kredita

Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita

 

Dodatne informacije potražite:

Kliknite za chat!