Nenamjenski krediti za umirovljenike

Svijet u kojem ostvarujete planove u mirovini je moguć.
U mirovini ste i hitno trebate novac? Realizirajte u PBZ-u nenamjenski kredit u kunama za umirovljenike bez jamaca i depozita.

Ugovorite PBZ nenamjenski kredit u kunama za umirovljenike u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Prednosti i pogodnosti nenamjenskih kredita za umirovljenike:

 • bez naknade
 • bez jamaca i depozita
 • povoljna kamatna stopa
 • rok otplate do 5 godina
 • izbor načina otplate kredita u anuitetima i ratama
 • izbor datuma otplate kredita (zadnji dan u mjesecu ili neki drugi dan u mjesecu)

Korisnici kredita:

 • osobe s prebivalištem u RH sa stalnim mjesečnim mirovinama
 • osobe sa stalnim mjesečnim inozemnim mirovinama na transakcijskom računu u PBZ-u
 • osobe sa stalnim mjesečnim inozemnim mirovinama na računima drugih banaka uz obvezu da imaju kreditno sposobnog solidarnog dužnika državljanina RH s prebivalištem u RH i s redovnim mjesečnim primanjima

 Iznos kredita:

 • od 3.000,00 do 30.000,00 HRK

Iznos kredita ovisi i o ukupnoj izloženosti prema Banci.

 Rok otplate kredita:

 •  od 13 do 60 mjeseci

 Način korištenja kredita:

 • isplatom na tekući račun u kunama korisnika kredita otvoren u PBZ-u ili nekoj drugoj banci ili na račun druge banke za otplatu postojećih kredita

 Otplata kredita:

 • mogućnost otplate u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze

 Potrebna mjesečna primanja:

 • ovise o zatraženom iznosu kredita
 • izračunavaju se na zahtjev klijenta u poslovnicama PBZ-a

Instrumenti osiguranja:

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika izdana od svih sudionika u kreditu i solemnizirana kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i solemnizirana kod javnog bilježnika

Kamatna stopa na kredit:

FIKSNA KAMATNA   STOPA

Visina kamatne stope i EKS

od 5,98% do 6,28%, godišnje, fiksno

(EKS od 6,16% do 6,47%)1

Visina kamatne stope ovisi statusu klijenta. Status klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci. Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija, koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

1EKS je izračunat na maksimalni iznos kredita i uz najdulji rok otplate. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.  

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva:

 • bez naknade za obradu zahtjeva

Naknada za prijevremenu otplatu kredita: 

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita

Dodatne informacije potražite:

Izačunajte koliko će iznositi rata kredita uz pomoć - KREDITNOG KALKULATORA.

Kliknite za chat!