Osiguranje korisnika kredita

Ugovarate kredit i bojite se da ga nećete moći vraćati? Ugovorite osiguranje korisnika kredita koje pruža sigurnost u slučaju pojave iznenadnih financijskih poteškoća.

Ugovorite osiguranje korisnika kredita u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Osiguranje korisnika stambenih potrošačkih kredita (CPI)

Sklapanjem police osiguranja korisnika stambenog potrošačkog kredita korisnici kredita ostvaruju zaštitu od nesposobnosti vraćanja kredita koja može nastati uslijed:

 • smrti
 • trajne potpune nesposobnosti za rad
 • privremene potpune nesposobnosti za rad (bolovanje)
 • nezaposlenosti (uslijed otkaza)
 • teške bolesti

U ponudi su dva paketa sa različitim kombinacijama pokrića:

Standardno pokriće A – obuhvaća rizike smrti i trajne potpune nesposobnosti za rad
Puno pokriće C – obuhvaća rizike smrti i trajne potpune nesposobnosti za rad, bolovanja, teške bolesti i nezaposlenosti

U slučaju smrti ili trajne potpune nesposobnosti za rad Generali osiguranje d.d. će isplatiti puni iznos nedospjele glavnice kredita utvrđen na datum nastupa osiguranog slučaja (maksimalni iznos glavnice 250.000 EUR/2.000.000 HRK).
U slučaju privremene potpune nesposobnosti za rad i nezaposlenosti korisnika kredita (uslijed otkaza), Generali osiguranje d.d. preuzima otplatu do 12 mjesečnih anuiteta/rata po jednom štetnom događaju, a najviše 36 anuiteta/rata sveukupno za vrijeme trajanja osiguranja.
U slučaju teške bolesti korisnika kredita, Generali osiguranje d.d. preuzima otplatu do maksimalno 36 mjesečnih anuiteta/rata po jednom štetnom događaju.

Prednosti police osiguranja korisnika stambenih potrošačkih kredita:

 • pokriće za slučaj svih navedenih rizika
 • sigurnost za korisnika kredita i njegovu obitelj
 • jednostavno i brzo ugovaranje police osiguranja
 • povoljna premija osiguranja
 • isplata štete bez obzira na postojanje ostalih polica

Polica se sklapa na vrijeme trajanja otplate kredita. Premija osiguranja se plaća u mjesečnim obrocima koje korisnik kredita plaća istovremeno sa dospijećem anuiteta/rata po kreditu na račun kredita te je klijent obvezan plaćati mjesečne obroke premije osiguranja do konačne otplate kredita. Proizvod je namijenjen isključivo korisnicima novoodobrenih stambenih kredita kojima se pruža mogućnost ugovaranja osiguranja korisnika kredita kao jednog od instrumenata osiguranja kredita.

 Osiguranje korisnika nenamjenskih kredita (CPI)

Polica osiguranja korisnika kredita pruža vam sigurnost prilikom ugovaranja nenamjenskoga kredita te olakšava otplatu ugovorenog kredita u slučaju:

 • smrti (kao posljedice nesretnog slučaja ili bolesti)
 • privremene nesposobnosti za rad (bolovanje).

Maksimalno trajanje osiguranja jednako je maksimalnom roku otplate nenamjenskog kredita - 120 mjeseci.

U slučaju nastupa osiguranog slučaja uslijed smrti osiguranika, Generali osiguranje isplatom ostatka duga po kreditu omogućuje zatvaranje kredita (maksimalni iznos glavnice 40.000,00 EUR/300.000,00 HRK), dok će u slučaju privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) platiti do 9 mjesečnih anuiteta/rata po jednom štetnom događaju, max. 18 mjesečnih anuiteta/rata za ukupno trajanje osiguranja. 

Prednosti koje pruža polica:

 • pokriće za slučaj smrti i duljeg bolovanja osiguranika, korisnika kredita
 • sigurnost za korisnika kredita i njegovu obitelj
 • povoljna premija osiguranja 
 • jednostavno i brzo ugovaranje osiguranja
 • isplata štete bez obzira na postojanje ostalih polica
 • mirnija i sigurnija budućnost.

Osiguranje korisnika brzih gotovinskih kredita i brzih pozajmica (CPI)

Polica osiguranja korisnika kredita - osigurava otplatu brzoga gotovinskog kredita/brze pozajmice u slučaju sljedećih rizika:

 • nemogućnosti plaćanja zbog privremene potpune nesposobnosti za rad (bolovanja) ili
 • nezaposlenosti (otkaza) osiguranika.

Polica se sklapa na vrijeme trajanja otplate kredita/brze pozajmice, a osiguranju se pristupa dobrovoljno, prilikom realizacije brzog kredita/brze pozajmice.

U slučaju privremene potpune nesposobnosti za rad, osiguranje preuzima obvezu otplate kredita do najviše 9 mjesečnih anuiteta u kontinuitetu, odnosno do 18 mjesečnih anuiteta (najviše dva štetna događaja) tijekom trajanja osiguranja.
Zbog prekida radnog odnosa (otkaza) tijekom trajanja otplate kredita, osiguranje preuzima obavezu otplate kredita do 9 mjesečnih anuiteta, a pokriveno je višestruko ponavljanje slučaja nezaposlenosti sukladno uvjetima osiguranja.

Prednosti police osiguranja korisnika kredita/brze pozajmice:

 • pokriće za slučaj otkaza ili duljeg bolovanja
 • sigurnost za korisnika kredita i njegovu obitelj
 • jednostavno i brzo ugovaranje police osiguranja
 • povoljna premija osiguranja
 • isplata štete bez obzira na postojanje ostalih polica. 
 

Osiguranje korisnika kredita po Ugovoru o gotovinskom kreditu s otplatom putem kartice izdavatelja PBZ Card d.o.o.

Polica osiguranja korisnika kredita po Ugovoru o gotovinskom kreditu s otplatom putem kartice izdavatelja PBZ Card d.o.o. - osigurava obvezu Osiguranika koja proizlazi iz Ugovora o gotovinskom kreditu s otplatom putem kartice izdavatelja PBZ Card d.o.o. u slučaju sljedećih rizika:

 • privremene potpune nesposobnosti za rad (bolovanja)
 • prestanka radnog odnosa (otkaza).

Polica se sklapa na vrijeme trajanja otplate kredita, dobrovoljno, prilikom realizacije kredita.

U slučaju nastupa privremene potpune nesposobnosti za rad (bolovanja), osiguratelj preuzima obvezu otplate kredita do najviše 9 mjesečnih anuiteta po jednom štetnom događaju, a najviše 18 za ukupno trajanje osiguranja.
Zbog prestanka radnog odnosa (otkaza) tijekom trajanja otplate kredita, osiguratelj preuzima obavezu otplate kredita do najviše 9 mjesečnih anuiteta po jednom štetnom događaju, pokriveno je višestruko ponavljanje slučaja nezaposlenosti. 

 Prednosti koje pruža polica:

 • pokriće za slučaj otkaza ili duljeg bolovanja osiguranika, odnosno korisnika kredita
 • dodatna sigurnost za korisnika kredita i njegovu obitelj u slučaju nepredvidivih događaja
 • jednostavno i brzo ugovaranje police osiguranja
 • povoljna premija osiguranja
 • isplata štete bez obzira na postojanje ostalih polica.

 

Dodatne informacije potražite:

Kliknite za chat!