Osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita

Ugovorili ste kredit i bojite se da ga nećete moći vraćati? Ugovorite osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita u slučaju rizika.

Ugovorite osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Osiguranje otplate stambenih kredita (CPI)

Polica osiguranja otplate novog stambenog kredita - osigurava otplatu stambenog kredita u slučaju sljedećih rizika:

 • smrti
 • trajne potpune nesposobnosti za rad
 • privremene potpune nesposobnosti za rad (bolovanje)
 • nezaposlenosti korisnika kredita (uslijed otkaza)
 • teške bolesti

U ponudi su dva paketa sa različitim kombinacijama pokrića:

Standardno pokriće A – obuhvaća rizike smrti i trajne potpune nesposobnosti za rad
Puno pokriće C – obuhvaća rizike smrti i trajne potpune nesposobnosti za rad, bolovanja, teške bolesti i nezaposlenosti

U slučaju smrti ili trajne potpune nesposobnosti za rad Croatia osiguranje d.d. će isplatiti puni iznos nedospjele glavnice kredita utvrđen na datum nastupa osiguranog slučaja (maksimalni iznos glavnice 250.000 EUR/2.000.000 HRK).
U slučaju privremene potpune nesposobnosti za rad i nezaposlenosti korisnika kredita (uslijed otkaza), Croatia osiguranje d.d. preuzima otplatu do 12 mjesečnih anuiteta/rata po pojedinom osiguranom slučaju, odnosno do 36 anuiteta/rata sveukupno za vrijeme trajanja osiguranja (maksimalna mjesečna obveza osiguratelja iznosi 1.500,00 EUR/11.500 HRK).
U slučaju teške bolesti korisnika kredita, Croatia osiguranje d.d. preuzima otplatu do maksimalno 36 mjesečnih anuiteta/rata po osiguranom slučaju (maksimalna mjesečna obveza osiguratelja iznosi 1.500,00 EUR/11.500 HRK).

Prednosti police osiguranja otplate kredita:

 • pokriće za slučaj svih navedenih rizika
 • sigurnost za korisnika kredita i njegovu obitelj
 • jednostavno i brzo ugovaranje police osiguranja
 • povoljna premija osiguranja
 • isplata štete bez obzira na postojanje ostalih polica

Polica se sklapa na vrijeme trajanja otplate kredita. Premija osiguranja se plaća u mjesečnim obrocima koje korisnik kredita plaća istovremeno sa dospijećem anuiteta/rata po kreditu na račun kredita te je klijent obvezan plaćati mjesečne obroke premije osiguranja do konačne otplate kredita. Proizvod je namijenjen isključivo korisnicima novoodobrenih stambenih kredita kojima se pruža mogućnost ugovaranja osiguranja otplate kredita kao jednog od instrumenata osiguranja kredita.

 Polica osiguranja otplate postojećeg stambenog kredita:

 • osigurava otplatu za iste rizike kao i kod novih stambenih kredita, uz mogućnost izbora dodatnih paketa pokrića koji za slučaj smrti ili trajne potpune nesposobnosti za rad osiguranika omogućuju isplatu 50% iznosa nedospjele glavnice kredita.

Sklapanje police je dobrovoljno, a ugovara se na preostali rok otplate kredita, uz mjesečno plaćanje premije. Proizvod je namijenjen korisnicima koji su već ranije ugovorili PBZ stambeni kredit koji se nalazi u otplati.

Osiguranje otplate brzih gotovinskih kredita i 365 brzih pozajmica (CPI)

Polica osiguranja otplate kredita - osigurava otplatu brzoga gotovinskog kredita/brze pozajmice u slučaju sljedećih rizika:

 • nemogućnosti plaćanja zbog privremene potpune nesposobnosti za rad (bolovanja) ili
 • nezaposlenosti (otkaza) osiguranika.

Polica se sklapa na vrijeme trajanja otplate kredita/brze pozajmice, a osiguranju se pristupa dobrovoljno, prilikom realizacije brzog kredita/brze pozajmice.

U slučaju privremene potpune nesposobnosti za rad dulje od 60 dana, osiguranje preuzima obvezu otplate kredita do najviše 12 mjesečnih anuiteta u kontinuitetu, odnosno do 24 mjesečna anuiteta (najviše dva štetna događaja) tijekom trajanja osiguranja.
Zbog prekida radnog odnosa (otkaza) tijekom trajanja otplate kredita, osiguranje preuzima obavezu otplate kredita do 6 mjesečnih anuiteta u kontinuitetu, odnosno do najviše 18 mjesečnih anuiteta (najviše tri štetna događaja) tijekom trajanja osiguranja.

Prednosti police osiguranja otplate kredita/brze pozajmice:

 • pokriće za slučaj otkaza ili duljeg bolovanja
 • sigurnost za korisnika kredita i njegovu obitelj
 • jednostavno i brzo ugovaranje police osiguranja
 • povoljna premija osiguranja
 • isplata štete bez obzira na postojanje ostalih polica. 
 

Osiguranje otplate nenamjenskih kredita (CPI)

Polica osiguranja od nesposobnosti vraćanja kredita pruža vam sigurnost prilikom ugovaranja nenamjenskoga kredita te olakšava otplatu ugovorenog kredita u slučaju:

 • smrti (kao posljedice nesretnog slučaja ili bolesti)
 • privremene nesposobnosti za rad (bolovanje dulje od 45 dana)
 • prekida radnog odnosa (uslijed otkaza).

U ponudi se nalaze tri paketa s različitim kombinacijama pokrića:

Pokriće A – smrt, privremena nesposobnost za rad
Pokriće B – smrt, privremena nesposobnost za rad, prekid radnog odnosa (uslijed otkaza)
Pokriće C – smrt, prekid radnog odnosa (uslijed otkaza)
Maksimalno trajanje osiguranja jednako je maksimalnom roku otplate nenamjenskog kredita - 120 mjeseci.

U slučaju nastupa osiguranog slučaja uslijed smrti osiguranika, Croatia osiguranje isplatom ostatka duga po kreditu omogućuje zatvaranje kredita (maksimalni iznos glavnice 30.000,00 EUR/225.000,00 HRK), dok će u slučaju gubitka posla umjesto osiguranika platiti do 6 anuiteta za svaki pojedini osigurani slučaj max. 18 anuiteta tijekom trajanja osiguranja (maksimalna mjesečna obveza osiguratelja iznosi 850,00 EUR/6.500,00 HRK, a u slučaju bolovanja do 12 anuiteta za svaki pojedini osigurani slučaj, max. 24 anuiteta tijekom trajanja osiguranja (maksimalna mjesečna obveza osiguratelja iznosi 850,00 EUR/6.500,00 HRK). 

Prednosti koje pruža polica:

 • pokriće za slučaj smrti, otkaza i duljeg bolovanja osiguranika, korisnika kredita
 • sigurnost za korisnika kredita i njegovu obitelj
 • povoljnija premija osiguranja u odnosu prema individualnim policama osiguranja
 • jednostavno i brzo ugovaranje osiguranja
 • isplata štete bez obzira na postojanje ostalih polica
 • mirnija i sigurnija budućnost.

Osiguranje korisnika kredita po Ugovoru o gotovinskom kreditu s otplatom putem American Express kartice

Polica osiguranja korisnika kredita po Ugovoru o gotovinskom kreditu s otplatom putem American Express kartice - osigurava obvezu Osiguranika koja proizlazi iz Ugovora o gotovinskom kreditu s otplatom putem American Express kartice u slučaju sljedećih rizika:

 • privremene potpune nesposobnosti za rad (bolovanja) kao posljedice nesretnog slučaja ili bolesti Osiguranika
 • prestanka radnog odnosa (otkaza) Osiguranika.

Polica se sklapa na vrijeme trajanja otplate kredita, dobrovoljno, prilikom realizacije kredita.

U slučaju nastupa privremene potpune nesposobnosti za rad (bolovanja), osiguratelj preuzima obvezu otplate kredita do najviše 12 mjesečnih anuiteta u kontinuitetu, odnosno do 24 mjesečna anuiteta tijekom trajanja osiguranja.
Zbog prestanka radnog odnosa (otkaza) tijekom trajanja otplate kredita, osiguratelj preuzima obavezu otplate kredita do najviše 6 mjesečnih anuiteta u kontinuitetu, odnosno do najviše 18 mjesečnih anuiteta tijekom trajanja osiguranja. 

Prednosti koje pruža polica:

 • pokriće za slučaj otkaza ili duljeg bolovanja osiguranika, odnosno korisnika kredita
 • dodatna sigurnost za korisnika kredita i njegovu obitelj u slučaju nepredvidivih događaja
 • jednostavno i brzo ugovaranje police osiguranja
 • povoljna premija osiguranja
 • isplata štete bez obzira na postojanje ostalih polica.

Dodatne informacije potražite:

Kliknite za chat!