Potrošački krediti za opremanje nekretnine i plaćanje zdravstvenih usluga

Opremate nekretninu ili plaćate zdravstvene usluge? To će biti lakše uz PBZ koji je za vas pripremio potrošački kredit za opremanje nekretnine i plaćanje zdravstvenih usluga u iznosu do 100.000 kuna na rok otplate do 84 mjeseci.

Ugovorite potrošački kredit za opremanje nekretnine i plaćanje zdravstvenih usluga u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Korisnici kredita

 • fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke.

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.

Iznos kredita i namjena

 • od 4.000 do 100.000 kuna za opremanje stambene nekretnine i plaćanje zdravstvenih usluga

Iznos kredita ovisi i o ukupnoj izloženosti prema Banci.

Rok otplate kredita

 • od 24 do 84 mjeseca

Korištenje kredita

 • za plaćanje zdravstvenih usluga - bezgotovinskim plaćanjem na transakcijski račun prodavatelja u cijelosti, jednokratno, a na osnovi računa ili predračuna
 • za opremanje nekretnine - minimalno 50% bezgotovinski na temelju računa/predračuna, doznakom na račun prodavatelja, a preostali dio na račun korisnika kredita

Rok korištenja

 • do 3 mjeseca
 • po iskorištenju kredita vrši se prijenos kredita u otplatu koji ne može biti određen izvan roka od tri mjeseca od dana iskorištenja kredita u cijelosti

Način otplate

 • u jednakim mjesečnim anuitetima
 • u mjesečnim ratama

Instrumenti osiguranja kredita

 • za kredite do 20.000 HRK - zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • za kredite preko 20.000 HRK - izjava o zapljeni po pristanku dužnika (o zapljeni plaće, odnosno drugih stalnih novčanih primanja) i zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika.

Kamatna stopa

 

FIKSNA   KAMATNA STOPA

Visina   kamatne stope i EKS

6,98% godišnje, fiksno

(EKS 7,21%)2

4,99% godišnje, fiksno1

(EKS 5,11%)2

1Posebna ponuda za potrošačke kredite za opremanje nekretnine do 30.6.2019. za korisnike kredita koji realiziraju stambeni   kredit za vrijeme trajanja akcijskog razdoblja ili imaju ranije realiziran stambeni kredit uz hipoteku u Banci ili PBZ stambenoj štedionici, te   turistički kredit uz hipoteku.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija, koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

2EKS je izračunat na maksimalan iznos kredita i rok otplate. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 • bez naknade

Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita.

Dodatne informacije potražite:

Izračunajte iznos kredita, rok otplate i kamatnu stopu pomoću KREDITNOG KALKULATORA.

Kliknite za chat!