Premium štednja plus paket u kunama

Imate aktivan tekući račun u kunama ili stranoj valuti i želite štediti novac? Za vas je Premium štednja plus paket - nenamjenski oročena štednja uz povoljne kamatne stope. Ostvarite dodatne premije na iznos obračunate kamate ugovaranjem paketa A ili paketa B.

Premium štednju plus paket u kunama ugovorite u vama najbližoj PBZ poslovnici ili putem PBZ internetskog ili mobilnog bankarstva.

Uvjeti paketa A:

 • ako imate aktivan tekući račun u kunama ili u stranoj valuti s redovitim primanjima te ste uredni u poslovanju

Uvjeti paketa B:

 • ako kupite policu životnog osiguranja u PBZ-u kao posredniku u prodaji polica CROATIA osiguranje d.d. ili GENERALI osiguranja d.d. i to neposredno prije ugovaranja Premium štednje

Minimalni iznos štednje

 • 5.000 HRK 

Rokovi oročavanja 

 • 3, 6,12, 13-18, 19-24 , 25-36, 60, 72 i 84 mjeseci – uz fiksnu kamatnu stopu

Raspolaganje štednim ulogom prije isteka ugovorenog roka oročenja

 • moguće je prije isteka roka oročenja uz obračun kamate po kamatnoj stopi za postignutu ročnost prema fiksnoj kamatnoj stopi za Standard štednju, sukladno važećim godišnjim nominalnim kamatnim stopama u depozitnom poslovanju s fizičkim osobama - građanima koja je bila važeća u trenutku ugovaranja, odnosno u trenutku zadnjeg obnovljenog roka oročenja
 • u slučaju prijevremenog raskida Premium štednje plus paket u tijeku prvog razdoblja oročenja nemate pravo na obračun premije niti na stimulativni dio kamatne stope, ako ste isti ugovorili.

Oročenje putem PBZ365 usluga

 • korisnici PBZ365 usluga mogu ugovoriti Premium štednju plus paket putem internetskog i mobilnog bankarstva
 • na tako oročenu štednju ostvarujete posebnu pogodnost - dodatni stimulativni dio na kamatnu stopu u prvom razdoblju oročenja

Automatsko obnavljanje

 • ugovor o štednji je moguće automatski obnoviti na isti rok, ali prema fiksnoj kamatnoj stopi koju će PBZ sukladno važećim godišnjim nominalnim kamatnim stopama u depozitnom poslovanju s fizičkim osobama – građanima, obračunavati za Standard štednju i koja će važiti na dan isteka prvog razdoblja oročenja, odnosno na dan isteka svakog sljedećeg obnovljenog roka oročenja
 • eventualno ugovoreni stimulativni dio kamatne stope ne prenosi se na automatski obnovljeno oročenje
 • PBZ ne plaća premiju na iznos ostvarene kamate u automatski obnovljenom roku oročenja. 

Visina kamatne stope

 • ovisi o iznosu štednje i roku oročenja, a ugovara se kao fiksna kamatna stopa
 • za veće iznose oročenja, moguće je ugovoriti stimulativni dio kamatne stope

Tablica kamatnih stopa za Premium štednju plus paket

Iznos depozita u HRK/ročnost

mjeseci

 

3

6

12

13-18

19-24

25-36

60

72

84

kamatna stopa

fiksna, obračunava se u visini kamatne stope   za Standard štednju u HRK, ovisno o iznosu i roku oročenja

premija*

12,50%

efektivna kamatna stopa**

 

5.000,00   – 49.999,99

0,02

0,02

0,02

0,02

0,06

0,06

0,73

1,46

1,57

50.000,00   – 199.999,99

0,02

0,02

0,02

0,02

0,06

0,06

0,73

1,51

1,62

200.000,00   i više

0,02

0,02

0,02

0,02

0,06

0,11

0,79

1,57

1,68

Minimalni iznos: 5.000 HRK

*Premija se obračunava po ispunjenju ugovorenih uvjeta za priznavanje premije
**Efektivna kamatna stopa je izračunata za početne iznose razreda i najniže ročnosti, s datumom početka oročenja 23.3.2019.

Efektivna kamatna stopa za ugovaranje Premium štednje

 • uz paket A ili paket B - za ugovoreni iznos i rok oročenja izračunava se prilikom sklapanja ugovora o štednji te vam se uručuje izrađeni otplatni plan
 • bez paketa A ili bez paketa B - jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi

Premija

 • istekom prvog razdoblja oročenja Premium štednje plus paket uz ugovoreni paket A ili paket B, PBZ plaća premiju na iznos ostvarene kamate ukoliko su ispunjeni uvjeti iz navedenih paketa

Isplata kamate

 • prema vlastitom izboru - mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje ili istekom oročenja

Štednja s dvostrukim učinkom

Kod ugovaranja Premium štednje plus paket - paket B, ročnosti 12 i više mjeseci, Generali osiguranje d.d. omogućuje klijentima posebnu pogodnost za ugovaranje police životnog osiguranja (Vita 3+, Ziherica i Vizija) s višekratnim plaćanjem premije:

 • bez naplate prve rate premije osiguranja u iznosu do 25 EUR u prvoj godini trajanja višegodišnjeg ugovora životnog osiguranja
 • bez naplate prve rate premije osiguranja u iznosu do 25 EUR u drugoj godini trajanja višegodišnjeg ugovora životnog osiguranja
 • ove pogodnosti je moguće ostvariti ugovaranjem štednje i osiguranja u poslovnici PBZ-a.

U slučaju prijevremenog raskida Premium štednje plus paket ne naplaćuje se naknada.

Dodatne informacije potražite:

Kliknite za chat!