Premium štednja plus paket u stranoj valuti

Uz aktivan tekući račun u kunama ili stranoj valuti otvorite štednju u eurima ili dolarima. Premium štednja plus paket u stranoj valuti je nenamjenski oročena štednja koja uz povoljne kamatne stope nudi i mogućnost ostvarenja dodatne premije na iznos obračunate kamate ako ugovorite Paket A ili Paket B.

Premium štednju plus paket u stranoj valuti ugovorite u vama najbližoj PBZ poslovnici ili putem PBZ internetskog ili mobilnog bankarstva.

Uvjeti paketa A

 • aktivan tekući račun u kunama ili u stranoj valuti s redovitim primanjima, te uredno poslovanje

Uvjeti paketa B

 • ugovaranje police životnog osiguranja kod PBZ-a kao posrednika u prodaji polica CROATIA osiguranja d.d. ili GENERALI osiguranja d.d. i to neposredno prije ugovaranja Premium štednje

Minimalni iznos i valuta štednje

 • 1.000 EUR
 • 1.000 USD

Rokovi oročavanja

 • 3, 6, 12, 13-18, 19-24 i 25-36 mjeseci – uz fiksnu kamatnu stopu

Raspolaganje štednim ulogom prije isteka ugovorenog roka oročenja

 • moguće je uz obračun kamate po kamatnoj stopi za postignutu ročnost prema fiksnoj kamatnoj stopi za Standard štednju, sukladno važećim godišnjim nominalnim kamatnim stopama u depozitnom poslovanju s fizičkim osobama – građanima koja je bila važeća u trenutku ugovaranja, odnosno u trenutku zadnjeg obnovljenog roka oročenja
 • u slučaju prijevremenog raskida tijeku prvog razdoblja oročenja nemate pravo na obračun premije niti na stimulativni dio kamatne stope, ako ste ga ugovorili
 • u slučaju prijevremenog raskida ne naplaćuje se naknada

Oročenje putem PBZ365 usluga

 • korisnici PBZ365 usluga mogu ugovoriti Premium štednju plus paket putem internetskog i mobilnog bankarstva
 • na tako oročenu štednju ostvarujete posebnu pogodnost - dodatni stimulativni dio na kamatnu stopu u prvom razdoblju oročenja

Automatsko obnavljanje

 • ugovor o štednji je moguće automatski obnoviti na isti rok, ali prema fiksnoj kamatnoj stopi koju će PBZ sukladno važećim godišnjim nominalnim kamatnim stopama u depozitnom poslovanju s fizičkim osobama – građanima, obračunavati za Standard štednju i koja će važiti na dan isteka prvog razdoblja oročenja, odnosno na dan isteka svakog sljedećeg obnovljenog roka oročenja
 • eventualno ugovoreni stimulativni dio kamatne stope ne prenosi se na automatski obnovljeno oročenje
 • PBZ ne plaća premiju na iznos ostvarene kamate u automatski obnovljenom roku oročenja

Štednja s dvostrukim učinkom

Kod ugovaranja premium štednje plus paket - paket B, ročnosti 12 i više mjeseci, Generali osiguranje d.d. omogućuje vam posebnu pogodnost za ugovaranje police životnog osiguranja (Vita 3+, Ziherica i Vizija) s višekratnim plaćanjem premije:

 • bez naplate prve rate premije osiguranja u iznosu do 25 EUR u prvoj godini trajanja višegodišnjeg ugovora životnog osiguranja
 • bez naplate prve rate premije osiguranja u iznosu do 25 EUR u drugoj godini trajanja višegodišnjeg ugovora životnog osiguranja
 • ugovaranjem štednje i osiguranja u PBZ poslovnici.

Visina kamatne stope

 • ovisi o iznosu štednje i roku oročenja, a ugovara se kao fiksna kamatna stopa
 • za veće iznose oročenja moguće je ugovoriti stimulativni dio kamatne stope

Tablice kamatnih stopa za Premium štednju plus paket

Iznos depozita u EUR

Iznos depozita u EUR/ročnost

Mjeseci

 

3

6

12

13-18

19-24

25-36

Kamatna stopa

fiksna, obračunava se u visini kamatne stope za Standard štednju u valuti EUR, ovisno o iznosu i roku oročenja

Premija*

10%

Efektivna kamatna stopa** 

1.000,00 – 4.999,99

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

5.000,00 – 24.999,99

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

25.000,00 i više

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Minimalni iznos: 1.000,00 EUR

*Premija se obračunava po ispunjenju ugovorenih uvjeta za priznavanje premije
**Efektivna kamatna stopa je izračunata za početne iznose razreda i najniže ročnosti, s datumom početka oročenja 26.3.2019.

 

 Iznos depozita u USD

Iznos depozita u USD/ročnost

Mjeseci

 

3

6

12

13-18

19-24

25-36

Kamatna stopa

fiksna, obračunava se u visini kamatne stope za Standard štednju u valuti USD, ovisno o iznosu i roku oročenja

Premija*

10%

Efektivna kamatna stopa** 

1.000,00 – 4.999,99

0,22

0,28

0,33

0,38

0,44

0,55

5.000,00 – 24.999,99

0,28

0,33

0,38

0,49

0,55

0,66

25.000,00 i više

0,33

0,39

0,44

0,55

0,60

0,71

Minimalni iznos: 1.000,00 USD

*Premija se obračunava po ispunjenju ugovorenih uvjeta za priznavanje premije
**Efektivna kamatna stopa je izračunata za početne iznose razreda i najniže ročnosti, s datumom početka oročenja 26.3.2019.

Efektivna kamatna stopa

 • za ugovaranje Premium štednje uz paket A ili paket B, efektivna kamatna stopa za ugovoreni iznos i rok oročenja izračunava se prilikom sklapanja ugovora o štednji, uručuje vam se izrađeni otplatni plan
 • za ugovaranje Premium štednje bez paketa A ili bez paketa B, jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi

Premija

 • istekom prvog razdoblja oročenja Premium štednje plus paket i ugovoreni paket A ili paket B, PBZ plaća premiju na iznos ostvarene kamate ukoliko su ispunjeni uvjeti iz paketa

Isplata kamate

 • prema vlastitom izboru - mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje ili istekom oročenja.

Dodatne informacije potražite:

Kliknite za chat!