Programi nagrađivanja

Saznajte više o našim programima nagrađivanja.

Inovacija

Inovacija je program ušteda kojom PBZ svojim klijentima koji koriste više grupa proizvoda u PBZ-u i/ili članicama PBZ Grupe, može odobriti popuste na određene vrste naknada i kamata. Korištenjem više grupa proizvoda, cijene pojedinačnih naknada po proizvodima se umanjuju i do 30%. 

Važno je istaknuti da klijent sam i bez ikakvog uvjetovanja prema svojim potrebama bira grupe proizvoda koje želi koristiti.

Složite svoj paket i ostvarite brojne uštede!

Pročitajte više Kontaktirajte nas

Kliknite za chat!