Trajni nalozi

PBZ trajni nalog (izravno terećenje) štedi vrijeme i novac!
Otvorite trajni nalog u PBZ-u i rasteretite se brige o plaćanju režija i mjesečnih troškova. Osigurajte sredstva na vašem računu i PBZ će se umjesto vas pobrinuti da računi budu na vrijeme plaćeni.

Otvorite trajni nalog u vama najbližoj PBZ poslovnici ili putem internetskog bankarstva.

Više ne morate voditi računa o datumu plaćanja svojih mjesečnih obveza i nepotrebno gubiti vrijeme na duga čekanja u redovima jer vam Privredna banka Zagreb nudi mogućnost plaćanja vaših mjesečnih obveza putem trajnog naloga (izravnog terećenja) s vašeg tekućeg računa u kunama ili u stranoj valuti ili žiro računa u kunama u bilo kojoj poslovnici Banke ili putem internetskog bankarstva ako ste korisnik.

Kako ugovoriti trajni nalog?

 • trajni nalog (izravno terećenje) možete ugovoriti u bilo kojoj poslovnici Banke ili putem internetskog bankarstva ako ste korisnik ili kod pravne osobe s kojom Banka ima zaključen ugovor*
  * U slučaju ugovaranja trajnog naloga na prodajnom mjestu partnera, podnosi se Zahtjev za Ugovaranje trajnog naloga.
 • trajni nalog možete ugovoriti za plaćanje svojih mjesečnih obaveza u promjenjivom ili fiksnom iznosu.

Trajni nalog u promijenjivom iznosu:

PRAVNE OSOBE S KOJIM BANKA IMA ZAKLJUČEN UGOVOR
- bez plaćanja naknade 

 • ALLIANZ ZAGREB d.d.
 • AMIS TELEKOM d.o.o.
 • ČISTOĆA d.o.o. (ZADAR)
 • DUNDOVO d.o.o. (RAB)
 • GENERALI OSIGURANJE d.d.
 • GEN-I ZAGREB d.o.o.
 • GRAD MALI LOŠINJ
 • GRAD SLAVONSKI BROD
 • GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. 
 • GRADSKA TOPLANA d.o.o. (KARLOVAC)
 • GRAWE HRVATSKA d.d.
 • HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.
 • HEP OPSKRBA d.o.o.
 • HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
 • HRT
 • INKASATOR d.o.o.
 • ISKON INTERNET d.d.
 • KD ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d. 
 • MERKUR OSIGURANJE d.d.
 • OT-OPTIMA TELEKOM d.d.
 • PBZ CARD d.o.o.
 • RI-STAN d.o.o.
 • RIJEČKI USLUŽNI SERVIS d.o.o.
 • STYRIA MEDIJSKI SERVISI d.o.o.
 • TD KOMUNALAC d.o.o. (SLAVONSKI BROD)
 • TELE2 d.o.o.
 • TRIGLAV OSIGURANJE d.d.
 • UNIKOM d.o.o. (OSIJEK)
 • UNIQA OSIGURANJE d.d.
 • VELEBIT OSIGURANJE d.d.
 • VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d.
 • VIPNET d.o.o.
 • VODOVOD d.o.o.(SLAVONSKI BROD)
 • VRELO d.o.o. (RAB)
 • WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d.
 • ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. 

Izvršenje naloga za vas je potpuno besplatno, bez naknade! 

PRAVNE OSOBE S KOJIM BANKA IMA ZAKLJUČEN UGOVOR
- s plaćanjem naknade 

 • 1.MAJ LABIN d.o.o.
 • BNP PARIBAS CARDIF OSIGURANJE d.d.
 • BROD-PLIN d.o.o. (SLAVONSKI BROD)
 • ČISTOĆA d.o.o. (DUBROVNIK)
 • ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o. (KNIN)
 • ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE d.o.o. (ČILIPI)
 • ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
 • DARKOM d.o.o. (DARUVAR)
 • DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. (DARUVAR)
 • DUKOM d.o.o. (DUGO SELO)
 • EKO d.o.o.(BLATO NA KORČULI)
 • GKP ČAKOM d.o.o.(ČAKOVEC)
 • GRAD NOVIGRAD
 • GRAD POREČ
 • GRAD PULA-POLA
 • GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.
 • HT d.d.
 • HVARSKI VODOVOD d.o.o. (JELSA)
 • HZZO
 • ISTARSKI VODOVOD d.o.o. (BUZET)
 • KG PARK d.o.o. (DONJI MIHOLJAC)
 • KOMUNALAC d.o.o. (BIOGRAD)
 • KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ, d.o.o. (CRES)
 • KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. (KNIN)
 • KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. (ČILIPI)
 • KRAKOM d.o.o. (KRAPINA)
 • KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. (KRAPINA)
 • KTD IVANJ d.o.o. (NOVI VINODOLSKI)
 • MAKARSKI KOMUNALAC d.o.o.
 • MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. (ČAKOVEC)
 • MEĐIMURSKE VODE d.o.o. (ČAKOVEC
 • METKOVIĆ d.o.o.
 • NPKLM VODOVOD d.o.o. (KORČULA)
 • ODLAGALIŠTE d.o.o. (NOVA GRADIŠKA)
 • OPĆINA PREKO
 • PEOVICA d.o.o. (OMIŠ)
 • PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. (VINKOVCI)
 • SLAVČA d.o.o. (NOVA GRADIŠKA)
 • VG ČISTOĆA d.o.o. (VELIKA GORICA)
 • VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.
 • VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.
 • VODOVOD d.o.o. (OMIŠ)
 • VODOVOD LABIN d.o.o.
 • VODOVOD PULA d.o.o.
 • VRILO d.o.o. (PIROVAC)
 • ZAPREŠIĆ d.o.o.  

Za izvršenje naloga naplaćuje se naknada u visini 1% od iznosa, najmanje 2,00 kn, a najviše 50,00 kn.

Trajni nalog u fiksnom iznosom:

Ako želite ulagati na štednju ili vršiti plaćanje obveze prijenosom sredstava u istom iznosu na račun fizičke osobe unutar PBZ-a, ugovorite plaćanje putem trajnog naloga s fiksnim iznosom.

PRAVNE OSOBE S KOJIMA BANKA IMA ZAKLJUČEN UGOVOR
- bez plaćanja naknade  

 • AUTONOMNA ŽENSKA KUĆA ZAGREB
 • DJEČJA UDRUGA HRABROST
 • HRVATSKI CRVENI KRIŽ
 • HUMANITARNA UDRUGA "FRA MLADEN HRKAĆ"
 • PRIJATELJI ŽIVOTINJA
 • UDRUGA CRVENI NOSEVI
 • UDRUGA SOS DJEČJE SELO HRVATSKA
 • UNICEF
 • ZELENA AKCIJA
 • ZEPTER ZEST d.o.o. 

Trajni nalog s fiksnim iznosom
- uz naplatu naknade:

 • možete ugovoriti ukoliko želite vršiti plaćanje obveze na račun pravne ili fizičke osobe, a račun nije otvoren u PBZ-u
 • u tom slučaju za izvršenje trajnog naloga plaćate naknadu u visini 0,5% od iznosa, najmanje 2 kn, a najviše 50 kn
 • ako je račun pravne osobe otvoren u PBZ-u, a ne nalazi se na prethodno navedenom popisu zaključenih ugovora, za izvršenje tog trajnog naloga plaća se naknada kako je navedeno.

Korisne informacije

 • da bi trajni nalog bio izvršen potrebno je osigurati dovoljno sredstava na transakcijskom računu s kojeg se vrši plaćanje
 • ugovaranjem fiksnog trajnog naloga sami odabirete datum kada želite da se trajni nalog izvrši
 • potrebno je znati podatke o računu u korist kojeg se vrši plaćanje trajnim nalogom (npr. uplatnica, broj računa, partija kredita i dr.)
 • svi trajni nalozi koji se ugovaraju s plaćanjem u korist računa izvan PBZ-a neće se izvršiti u dane vikenda, neradnih dana ili blagdana već prvi sljedeći radni dan iz razloga što sustav za prijenos sredstava (nacionalni klirinški sustav) na te dane ne radi.

Kliknite za chat!