Uvjeti poslovanja

Pregled pravnih akata.

Opći uvjeti poslovanja za fizičke osobe

Općim uvjetima Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, uređuje osnove obveznih, ugovornih i izvanugovornih odnosa između Banke, kao kreditne institucije i klijenata - potrošača kojima ona trajno ili povremeno pruža bankovne i ostale financijske usluge.
Opći uvjeti poslovanja sadrže osnovne informacije o uvjetima pružanja bankovnih i/ili financijskih usluga, te su dostupni potrošačima u poslovnim prostorijama Banke u kojima se pružaju usluge potrošačima, kao i na Internet stranici Banke http://www.pbz.hr/.
Klijent - potrošač može na zahtjev i bez naknade dobiti presliku Općih uvjeta poslovanja koji se odnose na konkretan ugovorni odnos s Bankom. Banka će klijentu – potrošaču, na njegov zahtjev i bez naknade, učiniti dostupnim presliku Općih uvjeta poslovanja (na snazi i prethodno važećih unatrag pet godina) u roku od 15 dana od upućenog zahtjeva.

Pročitajte više

Naknade PBZ-a u poslovanju s fizičkim osobama

Tarifa Banke - Naknade Banke za usluge u poslovanju s domaćim i stranim fizičkim osobama - građanima kojom su definirane visine naknada u poslovanju s fizičkim osobama-potrošačima. 

Fizička osoba - potrošač može na zahtjev i bez naknade dobiti presliku Tarifa Banke koje se odnose na konkretan ugovorni odnos s Bankom. Banka će fizičkoj osobi – potrošaču, na njegov zahtjev i bez naknade, učiniti dostupnim presliku Tarifa Banke (na snazi i prethodno važećih unatrag pet godina) u roku od 15 dana od upućenog zahtjeva.

Novosti i obavijesti pogledajte ovdje.

Pročitajte više

HROK

PROMJENE U IZDAVANJU KREDITNOG IZVJEŠĆA OD 25. SVIBNJA 2018.

IZRADA KREDITNIH IZVJEŠĆA NA ZAHTJEV KLIJENTA OD 25. SVIBNJA 2018.:
1. Građani (potrošači) – privremeno se ne izrađuju kreditna izvješća

2. Poslovne djelatnosti (obrti, OPG i slobodna zanimanja) – privremeno se ne izrađuju kreditna izvješća

3. Pravne osobe (j.d.o.o., d.o.o., d.d., udruge i dr.) – kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta možete zatražiti putem poslovnice banke ili u HROK-ovom uredu za klijente

Pročitajte više

Kliknite za chat!