Životna osiguranja

Želite osigurati sebe i svoju obitelj? 

PBZ kao posrednik u osiguranju u suradnji s Generali osiguranjem i Croatia osiguranjem nudi mogućnost ugovaranja životnih osiguranja. 

Policu životnog osiguranja ugovorite u najbližoj PBZ poslovnici.

GENERALI OSIGURANJE u svojoj ponudi nudi osiguranje uz najvišu razinu zaštite vlastite obitelji i istodobno čak trostruko osiguranje uz vrlo kvalitetnu štednju.

Police Generali životnog osiguranja:

 • Vita 3+
 • Ziherica
 • Vizija i Vizija Plus

Polica osiguranja Vita 3+ 

 • životno osiguranje koje nudi mogućnost odabira različitog odnosa osigurane svote za slučaj smrti u odnosu prema osiguranoj svoti za slučaj doživljenja
 • mješovito životno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja s višekratnim plaćanjem premije
 • mogućnost odabira osiguranih svota, za slučaj smrti u iznosu 100 – 300% u odnosu prema osiguranoj svoti za doživljenje
 • mogućnost ugovaranja dopunskih osiguranja od posljedica nezgode, prometne nezgode i trajnog invaliditeta
 • mogućnost korištenja police pri osiguranju kredita
 • štednja
 • financijska sigurnost i osiguranje obitelji

Polica osiguranja Ziherica 

 • jedinstveni oblik mješovitog životnog  osiguranja s višekratnim plaćanjem premije, kod kojeg je korisnik, primatelj naknade ili osigurane svote, isključivo dijete navedeno kao korisnik osiguranja na polici
 • u trenutku ugovaranja korisnik osiguranja je maloljetna osoba (pristupne dobi do 18 godina), a po isteku osiguranja punoljetna osoba
 • mješovito životno osiguranje u korist djece s višekratnim plaćanjem premije
 • mogućnost odabira osiguranih svota, a ovise o pristupnoj dobi, spolu, zdravstvenom stanju i zanimanju osiguranika te o visini premije i dinamici plaćanja
 • u slučaju nastupa trajne radne nesposobnosti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja, osiguratelj uplaćuje premiju do isteka trajanja osiguranja
 • u slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja osiguratelj isplaćuje rentu u iznosu od 10% ili 20% osigurane svote u dva polugodišnja obroka sve do isteka trajanja osiguranja
 • po isteku ugovora o osiguranju osiguratelj korisniku isplaćuje osiguranu svotu

Polica osiguranja Vizija i Vizija Plus

 • jedinstven osigurateljsko-investicijski paket kojim osiguravamo financijsku sigurnost onima za koje najviše brinemo
 • osiguranje života za slučaj doživljenja i osiguranje života pri kojemu ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (investicijsko ulaganje)
 • mogućnost odabira omjera ulaganja u pojedinu vrstu osiguranja
 • odabir između tri strategije investicijskog ulaganja i kombinacijama fondova: konzervativna, umjerena ili agresivna
 • u slučaju jednokratnog plaćanja premije, polica za slučaj doživljenja može se ugovoriti na rok osiguranja od 5 do 40 godina, dok se polica investicijskog osiguranja ugovara doživotno
 • u slučaju višekratnog plaćanja premije, rok trajanja osiguranja po obje police - za slučaj doživljenja i investicijskog osiguranja može se ugovoriti od 10 do 30 godina
 • zaštita obitelji sa zajamčenom isplatom u slučaju smrti
 • fleksibilnost ulaganja (dopunska osiguranja, otkup police, vinkulacija police, mogućnost promjene odabrane osigurane svote itd..)
 • mogućnost ugovaranja dopunskih osiguranja.

 

CROATIA OSIGURANJE u svojoj ponudi ima police osiguranja života kao izvanredan oblik osiguranja od svih rizika i istodobno štednju koja donosi prinos.

Odaberite jednu od polica mješovitog životnog osiguranja Premium, Exclusive ili Exclusive Plus ovisno o tome želite li premiju plaćati u ratama ili jednokratno. Ako želite osigurati djetetu sigurniju budućnost tako da kroz ugovoreni period prima mjesečnu rentu, ugovorite rentno osiguranje Croatia Stipendiju.

Financijsku stabilnost svojih najmilijih u najtežim životnim situacijama možete osigurati ugovaranjem Pogrebnog osiguranja - doživotnog osiguranja za slučaj smrti.

Polica osiguranja Premium 

 • mješovito životno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja s dodatnom svotom za slučaj smrti izazvane nesretnim slučajem
 • može se ugovoriti individualno (za jednu osobu) ili uzajamno (za dvije osobe) na rok od 10 do 20 godina uz mogućnost uplata mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje
 • pristupna dob osiguranika je najmanje 14, a najviše 65 godina
 • uz osiguranje života, moguće je ugovoriti i dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (trajnog invaliditeta i dnevne naknade za liječenje u bolnici) ili dopunsko osiguranje od teško bolesnih stanja.

Polica osiguranja Exclusive 

 • polica osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja s jednokratnom uplatom premije
 • može se ugovoriti na rok od 10 do 20 godina
 • pristupna dob osiguranika je najmanje 14, a najviše 65 godina
 • uz osiguranje života, moguće je ugovoriti i dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (trajnog invaliditeta, dnevne naknade za liječenje u bolnici, smrti izazvane nesretnim slučajem) i dopunsko osiguranje od teško bolesnih stanja.

Pogodnosti polica osiguranja života Premium i Exclusive

 • za rođenje djeteta majci djeteta daruju se novčana sredstva
 • može poslužiti kao zalog, oblik osiguranja kredita
 • nakon isteka police osiguranom svotom raspolažete prema vlastitoj želji.  

 Polica osiguranja Exclusive Plus

 • mješovito životno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja s jednokratnom uplatom premije
 • može se ugovoriti na razdoblje od 5 godina
 • pristupna dob osiguranika je najmanje 14, a najviše 65 godina
 • minimalna jednokratna premija iznosi 1.000 EUR, a uplaćuje se prilikom ugovaranja osiguranja
 • u slučaju doživljenja i smrti uslijed bolesti isplaćuje se ugovorena osigurana svota, dok se u slučaju smrti uslijed nezgode i prometne nezgode isplaćuje dvostruka i trostruka osigurana svota
 • mogućnost dobivanja zajma Croatia osiguranja

 Primjer izračuna Exclusive Plus police osiguranja za uplatu premije 10.000 EUR

 

Pristupna
dob

Osigurana svota za slučaj smrti uslijed bolesti
(prirodna smrt)

Osigurana svota za slučaj smrti uslijed nezgode

Osigurana svota za slučaj smrti uslijed prometne nezgode

Osigurana svota za slučaj doživljenja
(istek osiguranja)

30 godina

10.231 EUR

20.462 EUR

30.693 EUR

10.231 EUR

40 godina

10.230 EUR

20.460 EUR

30.690 EUR

10.230 EUR

45 godina

10.229 EUR

20.458 EUR

30.687 EUR

10.229 EUR

50 godina

10.227 EUR

20.454 EUR

30.681 EUR

10.227 EUR

55 godina

10.224 EUR

20.448 EUR

30.672 EUR

10.224 EUR

60 godina

10.220 EUR

20.440 EUR

30.660 EUR

10.220 EUR

65 godina

10.215 EUR

20.430 EUR

30.645 EUR

10.215 EUR

Croatia Stipendija

Ako želite osigurati djetetu sigurniju budućnost tako da kroz ugovoreni period prima mjesečnu rentnu isplatu, ugovorite rentno osiguranje Croatia Stipendiju.

Croatia Stipendija je specijaliziran oblik životnog osiguranja kod kojeg se osiguratelj obvezuje korisniku osiguranja isplaćivati osobnu rentu u obliku mjesečne naknade iz osiguranja.
Isplata ugovorene rente može biti:

 • odgođena – nakon protoka vremena odgode u trajanju od 5 do 20 godina; plaćanje premije može biti jednokratno ili višekratno
 • neodgođena – u mjesecu koji slijedi nakon ugovaranja osiguranja; plaćanje premije je jednokratno.

Osigurati se mogu djeca starosti od 30 dana do 20 godina kod odgođene rente, odnosno u dobi od 14 do 28 godina kod neodgođene rente.
U slučaju višekratnog plaćanja, minimalna (godišnja) premija iznosi 180,00 EUR, a može se plaćati mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje. U slučaju jednokratnog plaćanja, minimalna premija iznosi 1.000,00 EUR.

Pogrebno osiguranje

 • namijenjeno je za posmrtnu pomoć pri čemu osigurani iznos nije namjenski vezan za pokrivanje troškova pogreba već obitelj raspolaže novcem prema vlastitoj potrebi
 • osiguranje je doživotno - nakon što se isplati premija, polica vrijedi cijeli život 
 • mogu ga ugovoriti osobe od 18 do 70 godina
 • osigurani iznos može biti od minimalnih 1.000 eura do najviše 10.000 eura
 • plaćanja premije je od 5 do 20 godina, a minimalna mjesečna premija osiguranja može iznositi 8 eura
 • plaćanje premije može se izvršavati mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje.

Dodatne informacije potražite:

Kliknite za chat!