IBAN

IBAN – International Bank Account Number je jedinstveni međunarodni identifikator računa klijenta u banci, određen u skladu s međunarodnim standardima Europske komisije za bankovne standarde ISO 13616.

IBAN je uveden 01. srpnja 2003. godine sporazumom između država članica EU te predstavlja jedan od osnovnih uvjeta za automatsku obradu platnih naloga u bankama Europske unije.

IBAN je sastavljen od najviše 34 alfanumerička znaka koji precizno identificiraju državu, banku te klijentov račun u banci. takvo određenje računa omogućuje automatsko procesuiranje i obradu naloga do računa korisnika.

Ako IBAN nije naveden na nalogu za plaćanje inozemne banke naknadno naplaćuju troškove obrade.

Dostavljate li platni nalog elektronski, IBAN se unosi bez praznih polja ili razmaka, a na platnom nalogu u papiru, svaki od četiri znaka mora biti odijeljen jednim praznim poljem.