Investicija u vinarije i marketing vina

Predmet: dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Rok: do 16. svibnja 2016. godine

Predmet: dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Prihvatljivi korisnici: sredstava za mjeru Investicije u okviru provedbe Nacionalnog programa su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave.

Prihvatljive aktivnosti  su:

1. Izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine u svrhu:

 • proizvodnje vina, skladištenja, prerade, čuvanja i prodaje/marketinga vina od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina;
 • kontrole kvalitete vina;
 • marketinga vina i proizvoda od grožđa i vina;
 • ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini.

2. Kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe u:

 • proizvodnji vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina);
 • kontroli kvalitete vina;
 • marketingu vina i proizvoda od grožđa i vina;
 • ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini.

3. Opći troškovi vezani uz izdatke iz točaka 1. i 2.  kao što su:

 • naknade za arhitekte i inženjere;
 • konzultantske naknade;
 • studije izvedivosti;
 • stjecanje prava na patente i licence.

Ukupni iznos sredstva javne potpore: 3.000.000,00 EUR

Najniža vrijednost potpore: 5.000,00 EUR.

Najviša vrijednost potpore:

 • 1.500.000,00 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe);
 • 750.000,00 EUR za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200.000.000,00 EUR;
 • 550.000,00 EUR za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200.000.000,00 EUR.

Rok: do 16. svibanja 2016. godine

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com