Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva

Predmet: dodjela bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017. u dijelu povezanom s Mjerom 1.7. Potpore za društveno poduzetništvo

Cilj: promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa radi osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina radi sprječavanja socijalne isključenosti

Rok: do 19. prosinca 2016. godine

Predmet: dodjela bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017. u dijelu povezanom s Mjerom 1.7. Potpore za društveno poduzetništvo

Cilj: promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa radi osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina radi sprječavanja socijalne isključenosti

Korisnici:

  1. socijalne zadruge koje posluju prema Zakonu o zadrugama, a osnovane su radi:

– obavljanja djelatnosti kojima se pruža pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim fizičkim osobama, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti;

– uključivanja u radne i gospodarske procese osoba s umanjenom radnom sposobnošću i drugih fizičkih osoba koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora,

  1. trgovačka društva čiji su jedini osnivači/članovi društva udruge.

 

Prihvatljive aktivnosti:

  • ulaganje u prostor – unutarnje uređenje poslovnog prostora;
  • ulaganje u nabavu/prilagodbu opreme – nabava opreme, alata i inventara; nadogradnja i prilagodba strojeva i opreme (npr. za rad osoba sa invaliditetom);
  • ulaganje u nabavu sirovina i repromaterijala – nabava sirovina i repromaterijala;
  • marketinške aktivnosti – izrada marketinškog plana; izrada promotivnog materijala i web stranica.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 867.000.000,00 HRK

Najniža vrijednost potpore: 50.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore: 350.000,00 HRK

Rok: prijave počinju teći od 21. studenoga 2016. godine i traju do 19. prosinca 2016. godine

Dodatne informacije potražite:

  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com