Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2016. godini

Predmet: dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. 

Rok: do 31. prosinca 2015. 

Predmet: dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Prihvatljivi korisnici:

 • proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar;
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna;
 • udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).

Prihvatljive aktivnosti:

1. Objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet):

 • potpora se daje za promotivne aktivnosti u medijima trećih zemalja kao što su reklame u tisku, objave događanja, reklame na televiziji, radiju i internetu. Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali prilikom planiranja i promidžbe ovih mjera kao i troškovi oglašavanja.

2. Odnosi s javnošću, promidžba i marketing:

 • organiziranje informativnih putovanja u Hrvatsku za novinare i stručnjake u sektoru vina iz trećih zemalja (uvoznici, distributeri, sommelieri, predstavnici potrošača iz trećih zemalja);
 • promidžba imidža Hrvatske održavanjem tzv. »Tjedna hrvatskih vina«, vinskih manifestacija, degustacija za trgovce i potrošače;
 • promotivne prodaje;
 • aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću, pressice, druge aktivnosti vezane za odnose s javnošću i troškovi PR agencija;

3. Izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja:

 • potpora se daje za izradu i distribuciju promotivnih materijala koji su namijenjeni za tržišta trećih zemalja (brošure, promotivni letci, posteri, DVD-i, spotovi, itd.), prijevoda tekstova, troškovi slanja promotivnih materijala poštom.

4. Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja:

 • potpora se daje korisnicima za sudjelovanje na promotivnim događanjima na tržištima trećih zemalja kao što su sajmovi, godišnje degustacije, degustacije za novinare, stručnjake iz sektora vina i potrošače;
 • potpora se daje za troškove nastale prilikom izrade istraživačkih studija o novim tržištima trećih zemalja u cilju proširenja tržišta te izrade studija o procjeni rezultata promotivne mjere.

Ukupno prihvatljivi troškovi u mjeri Promidžba na tržištima trećih zemalja: 200.000,00 EUR.

Najniža vrijednost potpore: 3.000,00 EUR

Najviša vrijednost potpore: 100.000,00 EUR iz sredstava Europske unije.

Dodatno će se odobriti potpora po projektu u maksimalnom iznosu do 60.000,00 EUR iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razina potpore: do 80%

Rok: do 31. prosinca 2015. 

Dodatne informacije potražite:

 • na PBZ Sinergo desk-u 
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com