Javni poziv: Dodjela sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva

Cilj: povećanje konkurentnosti malog gospodarstva, poticanje inovacijskih procesa i promicanje investicija u Republici Hrvatskoj

Rok: do 23. ožujka 2017. g.

Predmet: aktivnosti promocije malog gospodarstva, osiguranih Financijskim planom HAMAG-BICRO-a za 2017. g.

Cilj: povećanje konkurentnosti malog gospodarstva, poticanje inovacijskih procesa i promicanje investicija u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti:

 • događanja (konferencija, sajam, gospodarski susret, radionica, edukacija/seminar, umrežavanje i slično)
 • projekti i/ili programi (znanstvena publikacija/knjiga, poduzetnički projekt, medijski prilog/reportaža/uradak, analiza/istraživanje, edukativni projekt, studentski projekt i slično)
 • ostale aktivnosti promocije malog gospodarstva.

Za istu aktivnost pravo na dodjelu sredstava može ostvariti samo jedan korisnik. Istom prijavitelju se po ovom Javnom pozivu mogu dodijeliti sredstva za najviše dvije aktivnosti.

Navedene aktivnosti moraju biti provedene na području Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • trgovačka društva
 • obrti
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • turističke zajednice gradova i županija
 • obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove
 • udruge

Prijavitelji ne mogu biti:

 • javnopravna tijela osim onih izričito navedenih u prethodnom pasusu
 • političke stranke, udruge građana ili liste građana koje se organiziraju u cilju ostvarenja političkih ciljeva.

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi organizacije aktivnosti (najam, zakup prostora i opreme, trošak logistike, trošak cateringa, trošak predavača, usluge prevoditelja, izrada promotivnih materijala i slično)
 • troškovi realizacije projekta/programa (trošak naklade, tiska, prijeloma i dizajna)
 • ostali troškovi koji su izravno povezani s provedbom aktivnosti promocije malog gospodarstva

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 5.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK

Rok: do 23. ožujka 2017. g.

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com