Javni poziv po Programu dodijele državne potpore za ulaganja u proizvodne tehnologije

Cilj: jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj poduzetništva ulaganjem u proizvodne tehnologije i stvaranje novih radnih mjesta

Rok: do 7. listopada 2016. godine

Predmet: dodjela  sredstava  potpore  po  Programu  državne  potpore  za  ulaganje  u  proizvodne tehnologije

Namjena: poticanje  investicija  u  početna  ulaganja  povezana  s  osnivanjem  nove  poslovne  jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode  koje  dotična  poslovna  jedinica  prethodno  nije  proizvodila  ili  temeljitom  promjenom  u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice

Cilj: jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj poduzetništva ulaganjem u proizvodne tehnologije i stvaranje novih radnih mjesta

Prihvatljivi prijavitelji: mali poduzetnici koji su na dan 31.12.2015. godine zapošljavali minimalno 40 radnika, te srednji i veliki poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti:

- Aktivnosti ulaganja u materijalnu imovinu:

  1. ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju,
  2. nabavu mjernih i kontrolnih uređaja

– Aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu:

  1. ulaganja u patente, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva,
  2. troškovi informatičkih rješenja (softver) koja su izravno povezani s projektom

Ukupni iznos sredstava javne potpore: 40.000.000,00 HRK

Najviši iznos javne potpore: 1.500.000,00 HRK

Rok: do 7. listopada 2016. godine

Dodatne informacije potražite:

  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com