Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija (KK.01.2.2.03.)

Cilj: formiranje Liste unaprijed odabranih prijavitelja koji ispunjavaju kriterije za prijavu na Poziv

Rok: do 31. listopada 2016. godine

Cilj: formiranje liste unaprijed odabranih prijavitelja koji ispunjavaju kriterije za prijavu na Poziv

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (sa modalitetom trajnog poziva) za podršku razvoju Centara kompetencija provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 1- Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Investicijski prioritet 1b – Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja, Specifični cilj 1.b.2. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.

S obzirom da se radi o ograničenom postupku kroz Poziv za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv bit će odabrani Prijavitelji koji će imati pravo javljanja na Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Model 1. A Prihvatljiv prijavitelj je organizacija za istraživanje i širenje znanja (izuzev javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija) koja je registrirana u RH
  • Model 1. B Prihvatljiv prijavitelj je poduzetnik koji je ovlašteni punomoćnik zajednice prijavitelja koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.
    Model 2. Prihvatljiv prijavitelj je poduzetnik koji vodi Inovacijski klaster (organizacija klastera) koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH
  • Model 3. Prihvatljiv prijavitelj je pravni subjekt (jedinice lokalne/regionalne samouprave, gospodarska udruženja (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca), i poduzetničke potporne institucije sukladno Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14)), isključujući poduzetnike, koji ulaže u istraživačku infrastrukturu i ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri: u modelima 1.A i 1.B i modelu 2. CEKOM-a su poduzetnici, javne znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija i ostale organizacije za istraživanje i širenje znanja. U okviru CEKOM-a najviše jedan partner može biti partner koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH i njegov udio u Projektu ne može biti veći od 15% prihvatljivih troškova. Prijavitelj je u navedenom slučaju dužan opisati razloge zašto je za provedbu projekta nužan strani partner.

Iznos bespovratnih sredstava iz EFRR koji se dodjeljuje u okviru Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Podršku razvoju Centara kompetencija“, a osiguran je temeljem OPKK, iznosi 785.977.500,00 HRK.

Rok za podnošenje prijave je do 18. listopada 2016. godine.

Ukupni iznos sredstava javne potpore: 785.977.500,00 HRK

Rok: do 31. listopada 2016. godine

Dodatne informacije potražite:

  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com