KK.03.2.1.11 Znakovi kvalitete

 Cilj: doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSP-ovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju natprosječnu kvalitetu

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.

Svrha: primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova. Time će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu

Cilj: doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSP-ovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju natprosječnu kvalitetu, a proizvedeni su na području Republike Hrvatske ili su nastali kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije

Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe 651/2014

Prihvatljive aktivnosti: prihvatljive aktivnosti (usluge) koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

  • Hrvatska kvaliteta
  • Izvorno hrvatsko
  • Tradicijski obrti
  • Umjetnički obrti

Prihvatljivi troškovi: troškovi postupka za izdavanje/dodjelu prava korištenja znaka kvalitete i troškovi naknade za pravo korištenja znaka kvalitete u prvom razdoblju korištenja

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 7.500.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 4.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.

Dodatne informacije potražite:
  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.
 Konzultantske usluge i edukacija:

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com