Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III UP.01.3.1.01.

Cilj: doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima

Rok za prijavu: 10. lipnja 2017. g.

Opći cilj: doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima

Specifični ciljevi:

Komponenta 1:

1. Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala

Komponenta 2:

1. Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala

2. Osigurati održivo funkcioniranje Lokalnih partnerstava za zapošljavanje

Ciljne skupine Poziva:

Komponenta 1:

 • nezaposleni pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala
 • učenici.

Komponenta 2:

 • nezaposleni pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala
 • učenici
 • zaposlenici institucija članova Lokalnih partnerstava za zapošljavanje
 • predstavnici članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Prihvatljivi prijavitelji:

Komponenta 1: pravna osoba sa slijedećim pravnim statusom:

 • ustanova (npr. škole, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za obrazovanje odraslih, visokoškolske ustanove i ostale ustanove)
 • udruga
 • trgovačka društva i obrti
 • sindikati, udruge sindikata više razine
 • udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine
 • Poduzetničko potporne institucije evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture,
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • zadruge
 • komore.

Komponenta 2:

 • ustanova (npr. škole, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za obrazovanje odraslih, visokoškolske ustanove i ostale ustanove)
 • udruga
 • poduzetnici (trgovačka društva, obrti)
 • sindikati, udruge sindikata više razine
 • udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine
 • Poduzetničko potporne institucije evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture,
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • zadruge
 • komore

Prihvatljive aktivnosti:

Komponenta 1:

Projekti koji doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ugroženim skupinama na tržištu rada (na primjer Akcijski planovi za zapošljavanje mladih, Akcijski planovi za zapošljavanje osoba s invaliditetom), podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini.

Komponenta 2:

Financirat će se aktivnosti koji doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ugroženim skupinama na tržištu rada (na primjer Akcijski planovi za zapošljavanje mladih, Akcijski planovi za zapošljavanje osoba s invaliditetom), podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 73.440.000,00 HRK

 • Komponenta 1: 62.424.000,00 HRK
 • Komponenta 2: 11.016.000,00 HRK

Najniža vrijednost potpore:

 • Komponenta 1: 400.000,00 HRK
 • Komponenta 2: 700.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore:

 • Komponenta 1: 1.000.000,00 HRK
 • Komponenta 2: 2.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100%

Krajnji rok prijave: 10. lipnja 2017. g.

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com