Želim SEPA izravna terećenja

Od 5. lipnja 2017. godine u Republici Hrvatskoj započela je primjena SEPA izravnih terećenja po pravilima Osnovne i Poslovne HRK SDD sheme.

Izravno terećenje je platna usluga za terećenje računa platitelja kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja prema svom pružatelju platnih usluga.   

Prednosti izravnih terećenja omogućit će vam:

  • olakšano poslovanje
  • sigurnije izvršenje i efikasniji način naplate u prethodno definiranom roku
  • efikasnije upravljanje likvidnošću i naplatom potraživanja
  • standardizirani format datoteka za naplatu
  • mogućnost slanja datoteka za naplatu putem samo jedne banke

 

Tehničke prilagodbe kod primatelja plaćanja:

  • kreiranje baze suglasnosti platitelja
  • prilagoditi datoteku plaćanja XML formatu prema ISO20022 standardu – pain.008;
  • prilagoditi svoju podršku za zaprimanje informacija o statusu naloga i propisanih kodova – pain.002;

 

Potrebna dokumentacija i konačni formati dostupni su na službenoj stranici SEPA-e http://www.sepa.hr/upute-za-korisnike/.

Detaljna pravila i uvjeti definirani su Pravilima Osnovne i Poslovne SDD HRK sheme, a iste možete pronaći na službenoj stranici http://www.sepa.hr/upute-za-korisnike/sheme-za-sepa-izravno-terecenje/

 

Postanite i vi inicijator naloga za izravno terećenje i sklopite s nama Ugovor o pružanju usluge SEPA izravnog terećenja.

Za sve potrebne informacije kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.