Mogućnosti financiranja

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA: Ukoliko pokrećete posao, sredstva koja su na raspolaganju ovise o djelatnosti kojom se namjeravate baviti, kao i pokazateljima poslovanja koje očekujete. Oni koji namjeravaju zapošljavati veliki broj osoba i ostvarivati velike prihode, za što su im potrebna veća ulaganja, mogu koristiti sredstva kroz program Poduzetničkog impulsa ili Europskog fonda za regionalni razvoj. Najčešće se uvjetuje da vaše tvrtke posluju najmanje tri mjeseca u trenutku predaje prijave na natječaj.

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA: Ukoliko pokrećete posao, sredstva koja su na raspolaganju ovise o djelatnosti kojom se namjeravate baviti, kao i pokazateljima poslovanja koje očekujete. Oni koji namjeravaju zapošljavati veliki broj osoba i ostvarivati velike prihode, za što su im potrebna veća ulaganja, mogu koristiti sredstva kroz program Poduzetničkog impulsa ili Europskog fonda za regionalni razvoj. Najčešće se uvjetuje da vaše tvrtke posluju najmanje tri mjeseca u trenutku predaje prijave na natječaj.

Potpore za pokretanje poslovanja najčešće obuhvaćaju aktivnosti poput savjetodavnih usluga (priprema dokumentacije/prijave, poslovnog plana, marketinške studije, studije (pred)izvodljivosti,  certificiranje), marketinških aktivnosti (nastupi na sajmovima, priprema promotivnih materijala, izrada web-stranice, registracija zaštitnog znaka - trademark), usavršavanja, pretkomercijalne aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa (demonstracija tehničke izvedivosti, provjera i zaštita intelektualnog vlasništva, izrada funkcionalnog prototipa), inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata koji se nalaze u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa i sl.

IZVORI FINANCIRANJA: Europski fond za regionalni razvoj, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj te nacionalna sredstva kroz program Poduzetnički impuls i potpore za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nadležno Ministarstvo poduzetništva i obrta priprema mjere za potporu start-upova čija se objava očekuje u skoroj budućnosti.

IZNOSI RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: Najčešće se radi o manjim iznosima bespovratnih sredstava. Stopa sufinanciranja varira ovisno o predmetnom natječaju, a moguća su i 100% financiranja vaših projektnih prijedloga.

U financijskoj perspektivi 2014. – 2020. godine malim i srednjim poduzećima u Republici Hrvatskoj stoji na raspolaganju preko 3.5 milijardi kuna potpora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Najniži iznos potpore koju poduzetnik ili obrtnik može ostvariti kroz Poduzetnički impuls je 10.000 kuna, dok je najviši iznos potpore 15 milijuna kuna. Za mikro i malo poduzetništvo i obrt poduzetnicima će na raspolaganju biti gotovo 119 milijuna kuna. Hrvatski zavod za zapošljavanje samozapošljavanje pruža državnu potporu male vrijednosti, čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

VREMENSKI OKVIRI: Vrijeme koje protekne od prijave na natječaj do potpisivanja ugovora o dodjeli sredstva obično traje oko 120 dana. Isplata sredstava po ugovorima o dodjeli potpore obično se vrši u kvartalnim obrocima, po dostavi dokaza o namjenskom utrošku sredstava prema dostavljenom troškovniku.

Dostupnost sredstava ovisi o dinamici i rasporedu objavljivanja natječaja. Informacije o otvorenim natječajima, kao i onima u najavi, naći ćete ovdje.