Mjera I.1. „Inovacije“

Cilj: uvođenje ili razvoj novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva.

Rok za prijavu: 1. listopada 2017. g.

Cilj: aktivnosti uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama
 • pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama
 • zajednički korisnik
 • znanstveno tijelo.

Prihvatljivi troškovi: su nastali u okviru aktivnosti koje se provode s ciljem razvoja i/ili uvođenja:

 • novih ili poboljšanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš
 • nove ili značajno poboljšane opreme
 • novih ili značajno poboljšanih proizvoda
 • novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.333.360,00 EUR

Intenzitet javne potpore se utvrđuje u skladu s člankom 9. stavkom 2. Pravilnika te Prilogom I. ovoga natječaja.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 EUR

Krajnji rok prijave: 1. listopada 2017.g.

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com