Mjera IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”

Cilj: ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

Krajnji rok prijave: 1. studenog 2017.g.

Cilj: ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

Prihvatljivi prijavitelji: mala i srednja poduzeća korisnici odobrenog ili registriranog objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva i akvakulture

Prihvatljiva ulaganja:

 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda
 • ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju
 • ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila
 • ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda
 • ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda

Prihvatljiva ulaganja moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

 • štednji energije ili smanjuju utjecaj na okoliš, uključujući obradu otpada
 • unaprjeđenju sigurnosti, higijeni, zdravstvenih i radnih uvjeta
 • podupiru obradu ulova komercijalne ribe koja ne može biti namijenjena za prehranu ljudi
 • su u vezi sa preradom nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade
 • su vezi s preradom ekoloških proizvoda akvakulture na temelju članaka 6. i 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28. 6. 2007.)
 • rezultiraju novim ili poboljšanim proizvodima, novim ili poboljšanim procesima, ili novim ili poboljšanim sustavima upravljanja i organizacije

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 18.300.000,00 EUR

Najviša vrijednost potpore: 7.500.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 1. studenog 2017.g.

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com