Mogućnosti financiranja

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJAUkoliko želite dobiti sredstva za unaprjeđenje vašeg poslovanja, možete razmotriti potpore koje obuhvaćaju sufinanciranje internalizacije poslovanja za povećanje konkurentnosti i lakši pristup međunarodnom tržištu, a odnose se na aktivnosti pripreme proizvoda/usluga za međunarodno tržište). Isto tako, na raspolaganju su mjere koje podupiru informatizaciju poslovnih procesa, što uključuje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i/ili poboljšanjem postojećih IKT rješenja, računalno programiranje, specijalizirane dizajnerske usluge, tehničko ispitivanje i analiza, eksperimentalni razvoj, inženjerstvo i s njim povezano savjetovanje), a moguće je osigurati i sredstva za certificiranje proizvoda, usluge ili samoga poduzeća.

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJAUkoliko želite dobiti sredstva za unaprjeđenje vašeg poslovanja, možete razmotriti potpore koje obuhvaćaju sufinanciranje internalizacije poslovanja za povećanje konkurentnosti i lakši pristup međunarodnom tržištu, a odnose se na aktivnosti pripreme proizvoda/usluga za međunarodno tržište). Isto tako, na raspolaganju su mjere koje podupiru informatizaciju poslovnih procesa, što uključuje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i/ili poboljšanjem postojećih IKT rješenja, računalno programiranje, specijalizirane dizajnerske usluge, tehničko ispitivanje i analiza, eksperimentalni razvoj, inženjerstvo i s njim povezano savjetovanje), a moguće je osigurati i sredstva za certificiranje proizvoda, usluge ili samoga poduzeća.

IZVORI FINANCIRANJA: Izvori financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski pomorski i ribarski fond, nacionalna sredstva kroz program Poduzetnički impuls, Program Provjere inovativnog koncepta za poduzetnike Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, jedinice lokalne i područne samouprave.

Pozivi na dostavu projektnih prijava kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj objavljuju se uglavnom u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

IZNOSI RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: Najčešće se radi o iznosima od 100.000 do 200.000 eura bespovratnih sredstava. Stopa sufinanciranja varira ovisno o predmetnom natječaju i indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se provodi ulaganje.

U financijskoj perspektivi 2014. – 2020. godine malim i srednjim poduzećima u Republici Hrvatskoj stoji na raspolaganju preko 3.5 milijardi kuna potpora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Najniži iznos potpore koju poduzetnik ili obrtnik može ostvariti kroz Poduzetnički impuls je 10.000 kuna, dok je najviši iznos potpore 15 milijuna kuna. Za mikro i malo poduzetništvo i obrt poduzetnicima će na raspolaganju biti gotovo 119 milijuna kuna.

VREMENSKI OKVIRI: Vrijeme koje protekne od prijave na natječaj do potpisivanja ugovora o dodjeli sredstva obično traje oko 120 dana. Isplata sredstava po ugovorima o dodjeli potpore obično se vrši u kvartalnim obrocima, po dostavi dokaza o namjenskom utrošku sredstava prema dostavljenom troškovniku.

Dostupnost sredstava ovisi o dinamici i rasporedu objavljivanja natječaja. Informacije o otvorenim natječajima, kao i onima u najavi, naći ćete ovdje.