Mogućnosti financiranja

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJAZa širenje poslovanja na raspolaganju su mjere kojima se mogu dobiti potpore za jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije, jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti, revitalizaciju poslovnih prostora, nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima, zanatsko naukovanje, obrazovanje za deficitarna obrtnička zanimanja i cjeloživotno obrazovanje, inovacije u poduzetništvu, istraživanje i razvoj, promociju poduzetništva. Aktivnosti koje se najčešće sufinanciraju odnose se na izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina, kupnju novih strojeva i opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, i stavljanja u pogon, uključujući i računalne programe, izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine, ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja, zakup materijalne imovine, nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva i sl.

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJAZa širenje poslovanja na raspolaganju su mjere kojima se mogu dobiti potpore za jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije, jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti, revitalizaciju poslovnih prostora, nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima, zanatsko naukovanje, obrazovanje za deficitarna obrtnička zanimanja i cjeloživotno obrazovanje, inovacije u poduzetništvu, istraživanje i razvoj, promociju poduzetništva. Aktivnosti koje se najčešće sufinanciraju odnose se na izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina, kupnju novih strojeva i opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, i stavljanja u pogon, uključujući i računalne programe, izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine, ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja, zakup materijalne imovine, nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva i sl.

IZVORI FINANCIRANJA: Izvori financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski pomorski i ribarski fond, nacionalna sredstva kroz program Poduzetnički impuls, Program Provjere inovativnog koncepta za poduzetnike Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, jedinice lokalne i područne samouprave.

IZNOSI RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: Najčešće se radi o većim vrijednostima projekata i iznosima bespovratnih sredstava od 500.000 kn pa sve do nekoliko milijuna eura. Stopa sufinanciranja varira ovisno o predmetnom natječaju, a moguća su i 100% financiranja vaših projektnih prijedloga.

Kroz ESI fondove, malim i srednjim poduzećima u Republici Hrvatskoj stoji na raspolaganju preko 3,5 milijardi kuna potpora, od čega je 2.026 milijarde eura namijenjeno za poljoprivredu i ruralni razvoj, te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva. Najniži iznos potpore koju poduzetnik ili obrtnik može ostvariti kroz Poduzetnički impuls je 10.000 kuna, dok je najviši iznos potpore 15 milijuna kuna. Za mikro i malo poduzetništvo i obrt poduzetnicima će na raspolaganju biti gotovo 119 milijuna kuna.

Sukladno raspodjeli sredstva prema Operativnom programu Konkurentnost i kohezija prioritet imaju ulaganja u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet), a potom ulaganja u konkurentnost na polju istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, gospodarstvo s niskom razinom ugljika.

VREMENSKI OKVIRI: Vrijeme koje protekne od prijave na natječaj do potpisivanja ugovora o dodjeli sredstva obično traje oko 120 dana. Isplata sredstava po ugovorima o dodjeli potpore obično se vrši u kvartalnim obrocima, po dostavi dokaza o namjenskom utrošku sredstava prema dostavljenom troškovniku.

Dostupnost sredstava ovisi o dinamici i rasporedu objavljivanja natječaja. Informacije o otvorenim natječajima, kao i onima u najavi, naći ćete ovdje.