Naplata stranih čekova

Ako ste za naplatu izvoza primili ČEK, Privredna banka Zagreb u mogućnosti je ponuditi Vam uslugu:

  • promptnog otkupa čeka ili
  • naplatu putem inkasa (isplata nakon primitka pokrića iz inozemstva).

Ako se do sada niste susreli s čekom kao instrumentom naplate, skrećemo vam pozornost na to da je ček potrebno indosirati od strane korisnika.

Za naplatu čeka potrebno je dostaviti, uz original čeka, dopis u dva primjerka (od kojeg će Vam jedan biti vraćen s potvrdom primitka u PBZ-u), i to s podacima:

  • čeku (broj čeka, datum izdanja i iznos) te
  • korisniku (naziv poduzeća, broj računa kod poslovne banke, osnova naplate)

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d. d.
Sektor platnog prometa
Direkcija inozemnog platnog prometa
Odjel naplata
Radnička cesta 42, 10000 Zagreb

Za ostale informacije nazovite nas na besplatni info telefon 0800 729 266.