Naredba ministarstva financija

U prilogu se nalaze tablični prikaz N A R E D B E o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u smislu popisa i opisa šifri osnova plaćanja (vrsta prihoda) te popis i opis kontrola modela i poziva na broj.
Navedena Naredba važi od 6.2.2017. do donošenja nove Naredbe.

Popis i opis kontrola modela i poziva na broj

Naredba ministarstva financija