Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti” okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za prosinac 2015. godine

Predmet: dodjela naknada za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana za razdoblje od 11. prosinca 2015. godine u 00:00 sati do 20. prosinca 2015. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Rok: do 15. ožujka 2016. godine.

Predmet: dodjela naknada za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana za razdoblje od 11. prosinca 2015. godine u 00:00 sati do 20. prosinca 2015. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Prihvatljivi korisnici: pravne i fizičke osobe.

Uvjeti prihvatljivosti za vrijeme trajanja privremene obustave:

 • ribarsko plovilo mora posjedovati važeću povlasticu;
 • ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice;
 • iznimno od druge točke, u slučaju da je plovilo bilo u tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovilo, Potvrda Hrvatskog registra brodova o tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu;
 • ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske;
 • ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije podnošenja Zahtjeva za potporu;
 • ribarsko plovilo mora biti autorizirano u segmentu plivaričarskog ribolova;
 • ribarsko plovilo mora imati najmanje 51% ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ribolova tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije podnošenja Zahtjeva za potporu u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom tijekom istoga razdoblja;
 • korisnik mora imati uredno ispunjene sve obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu te propisima donesenim na temelju istog;
 • članovi posade za koje se traži potpora moraju biti zaposleni na ribarskom plovilu koje je predmet privremene obustave u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka te za vrijeme trajanja privremene obustave;
 • članovi posade za koje se traži potpora, za vrijeme trajanja privremene obustave ne smiju obavljati druge poslove;
 • privremena obustava ne smije biti financirana nikakvim drugim javnim izdacima;
 • korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014;
 • pozitivni nalaz izvršene kontrole na terenu.

Ukupni iznos sredstva javne potpore: 3.000.000,00 EUR.

Rok: do 15. ožujka 2016. godine.

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com