Natječaj za program Eurostars 2

Ciljevi programa:

  • potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
  • potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
  • stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Rok za online pretprijavu: 11. srpanj 2016. godine

Rok za online punu prijavu: 15. rujan 2016. godine

Rok za dostavu nacionalne dokumentacije: 22. rujan 2016. godine

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars 2. Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Ciljevi programa:

  • potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
  • potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
  • stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Najmanje 50% aktivnosti treba provoditi partner koji je R&D performing SME. Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća. Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu niti su član HR konzorcija. Obrti, fizičke osobe ne mogu sudjelovati u programu. Velika poduzeća mogu sudjelovati jedino uz 100%-tno samostalno financiranje.

Prihvatljiva aktivnost: razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa

Opravdani troškovi: plaće zaposlenih, oprema i sitni inventar, troškovi usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi

Najviša vrijednost financiranja: 200.000,00 EUR ili do 70 % opravdanih troškova hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje

Pretprijava

HAMAG-BICRO omogućava tvrtkama da pošalju ranu verziju svoje prijave kako bi im pomogla s konkretnim savjetima kako popraviti finalnu punu prijavu za Eurostars program koju ocjenjuju neovisni ocjenjivači EUREKA tajništva (Bruxelles). Dostava pretprijave nije obavezna,  no na ovaj način imate mogućnost provjeriti koliko je Vaš projekt u skladu s propozicijama programa te dobiti konkretne povratne informacije kako poboljšati Vašu prijavu. Pretprijava se popunjava na engleskom jeziku. Kao pomoć prilikom pisanja Pretprijave možete koristiti Word dokument, no pretprijavu je potrebno slati putem online sustava.

Prijava

Prijava se sastoji od 2 koraka:

1. Online prijava putem popunjavanja Eurostars Obrasca za prijavu (eng. Eurostars Application Form)

2. Nacionalna dokumentacija za hrvatske partnere agenciji HAMAG-BICRO prema Priručniku za program Eurostars

Rok za online pretprijavu: 11. srpanj 2016. godine

Rok za online punu prijavu: 15. rujan 2016. godine

Rok za dostavu nacionalne dokumentacije: 22. rujan 2016. godine

Dodatne informacije potražite:

  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com