Natječaj za program Eurostars 2

Ciljevi programa:

  • potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet;
  • potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika;
  • stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Rok za popunjavanje online pretprijave (prema HAMAG-BICRO): 12. siječnja 2016. godine.

Rok za online punu prijavu (prema EUREKA tajništvu):18. veljače 2016. godine.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars 2.

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Ciljevi programa:

  • potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet;
  • potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika;
  • stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Prihvatljivi prijavitelji: osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice, a nositelj projekta treba biti malo i srednje poduzeće iz države članice Eurostarsa koje se bavi istraživanjem i razvojem – IR (R&D performing SME). Svi partneri na projektu čine konzorcij u kojem ni jedan natjecatelj ili zemlja ne smije biti odgovorna za više od 75 % ukupnih troškova projekta.

Uloga razvojno istraživačkog poduzeća koje je glavni partner u projektu mora biti značajna. Barem 50% ukupnih projektnih troškova vezanih uz IR aktivnosti moraju ostvariti IR poduzeća (‘R&D performing SMEs’), no taj postotak ne može uključivati troškove podugovaranja.

Ako hrvatski partner nije glavni partner, svakako mora biti malo ili srednje trgovačko društvo.

Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu niti su član HR konzorcija. Ako u Hrvatskoj ima više partnera, određuje se glavni hrvatski partner koji mora biti isključivo malo ili srednje trgovačko društvo.

Prihvatljiva aktivnost: razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa.

Prihvatljivi troškovi: plaće zaposlenih, oprema i sitni inventar, troškovi usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.

Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu: 200.000,00 EUR ili do 70 % udjela hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje.

Rok za popunjavanje online pretprijave (prema HAMAG-BICRO): 12. siječnja 2016. godine.

Rok za online punu prijavu (prema EUREKA tajništvu): 18. veljače 2016. godine.

Dodatne informacije potražite:

  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com