Natječaj za provedbu podmjere 4.1. – provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

Predmet: dodjela sredstava unutar mjere 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Rok: do 27. siječnja 2016. godine.

Predmet: dodjela sredstava unutar mjere 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava neovisno o ekonomskoj veličini.

Prihvatljivi materijalni troškovi:

 • ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata, za vlastite potrebe od minimalno 70%;
 • ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – mineralnog i organskog gnojiva), za vlastite potrebe od minimalno 70%.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi:

 • kupnja ili razvoj računalnih programa;
 • kupnja prava na patente i licence;
 • autorska prava;
 • registracija i održavanje žigova;
 • ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Ukupni iznos sredstva javne potpore: 20.000.000,00 EUR

Najniža vrijednost potpore: 5.000,00 EUR.

Najviša vrijednost potpore: 1.000.000,00 EUR.

Intenzitet javne potpore: do 75% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima, i to za:

 • mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva;
 • ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, a sukladno Pravilniku o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima;
 • ulaganja povezana s poljoprivrednim okolišem i klimatskim promjenama sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi IAKS mjera ruralnog razvoja;
 • ulaganja povezana s ekološkom poljoprivredom, a sukladno Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/2015) te Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine broj: 35/201553/201569/2015), i to u slučajevima kada je riječ o korisniku čije je cjelokupno gospodarstvu u sustavu ekološke proizvodnje (prijelazno razdoblje i razdoblje održavanja) u trenutku podnošenja zahtjeva.

Rok: do 27. siječnja 2016. godine.

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com